ידיעה

האפיפיור בנדיקטוס השש עשרה קובע בספר חדש שלו :

כלל היהודים של ימי ישו וכל צאצאיהם לאורך כל הדורות אינם אשמים במותו של ישו הנוצרי ובוודאי אין עליהם האשמה קולקטיבית.

בקטעים של הספר “ישו מנצרת – חלק שני”, מגיש בנדיקטוס ה-16 ניתוח מעמיק של הבשורה הנוצרית וקובע כי הנהגת בית המקדש, יחד עם קומץ תומכים, הייתה אחראית למותו של ישו – ולא היהודים כעם. “דמו של ישו לא קורא לנקמה וענישה, הוא מביא פיוס”, כתב האפיפיור.

האפיפיור הודה כי האבנגליון של  יוחנן הקדוש  הנמצא בברית החדשה  אמנם האשים את “היהודים” במותו של ישו, “אבל השימוש של יוחנן בביטוי הזה לא מצביע בשום צורה – כפי שהקורא המודרני עלול לחשוב – שמדובר בעם בישראל בכללותו, או שמדובר בדמות ‘גזענית’. אחרי הכל, יוחנן עצמו היה יהודי מבחינה אתנית, כמו ישו וכל מי שהלך אחריו. כל הקהילה הנוצרית המוקדמת הייתה מורכבת מיהודים“.

על הכרזה מפתיעה זאת קיבל האפיפיור מכתב הערכה מראש הממשלה בנימין נתניהו.

האפיפיור אינו מחדש כאן דבר עקרונית,

זוהי גם החלטת כנס הוותיקן 2 שקבע זאת עוד ב-1962. אולם הוא בהחלט האפיפיור הראשון בהיסטוריה שקובע את הפסיקה החשובה הזאת עקרונית.

וכאן כדאי לזכור שהאשמה קולקטיבית זאת שהוטלה על היהודים כולם ללא יוצא מהכלל לאורך הדורות עמדה מאחורי הרציחות והרדיפות של מאות אלפים עד עשרות מליונים יהודים בטענה שהם “רוצחי ישו “. .

ופה נשאלת השאלה החשובה : איך יכלה הכנסייה הנוצרית ( לזרמיה השונים הקתולים ,האורתודוכסים והפרוטסטנטים והמונופיזיטים ואחרים זרמים שאותם לא מייצג האפיפיור ועד כמה שידוע מעולם לא ביטלו את האשמת האחריות הקולקטיבית של היהודים ברצח ישו ) אותה נציגה של הרחמים וההומניות להעלות על דעתה טענה שבבדיקה מקרוב,כפי שהבין סוף סוף האפיפיור בנדיקטוס היא נראית מטורפת לחלוטין ומנוגדת לחלוטין לטענותיה כנציגת הרחמים ?

חבל ומוזר ששום אפיפיור לפני שנת 1962 לא הבין זאת גם הוא.

מה בדיוק טענו וטוענים  מליארדים של נוצרים ונציגיהם בכנסיות השונות לאורך כל הדורות במשך כאלפיים שנה ?

הם טענו וטוענים :שבצליבתו של ישו שבה היו מעורבים נניח כמה מאות או במקרה הטוב ביותר כמה אלפי אנשים תושבים של ירושלים שצפו בצליבה ( אם כי זה באמת לא סביר שהיה מקום בסביבה של הצליבה לכמה אלפי אנשים לצפות בצליבה של עוד מורד במלכות או עניין מיוחד בכך בניגוד לטענות של הנוצרים ) ומתוכם כמה עשרות שהיו מעורבים בה באופן פעיל אלו הם נציגי בית המקדש ,אחראים כל היהודים בכל מקום .וכולל אלה שלא היו בירושלים אלא בגליל ובאלכסנדריה וברומא ובבריטניה ובאפריקה ובשאר קצוות העולם ומעולם בכל ימי חייהם לא שמעו על אחד ישו מנצרת.

מיליונים .

הם כולם כולם,כולם אשמים בצליבה של ישו מנצרת וכולם כולם כולם וכל צאצאיהם חייבים להיענש על כך עד קץ כל הדורות .

וההוכחה :באבנגליון על פי מתי מובע קטע שבו מוצהר שהיהודים שהיו במקום הצליבה ( לא ברור כמה מהם ,עשרות ,מאות ? אלפים ? ) הצהירו כולם “פה אחד ” שדמו של ישו הוא עליהם ועל בניהם

 ( ואולי היה זה אדם אחד שהצהיר בשם כולם ? איך בכלל יכול קהל שלם של עשרות או מאות או אלפים להצהיר הצהרה כזאת ב”אופן ספונטני” ו”בבת אחת “.  

מאיפה הם כולם ידעו פתאום שאלו המילים המדוייקות שיש לצעוק בדיוק ברגע הזה ? ).

 ומכאן ה”הוכחה”  שהיהודים כולם כולם כולם צריכים להיענש על כך לאורך כל הדורוח.

הטענה שכל היהודים אשמים עונש קולקטיבי במותו של ישו החלה להתקבל בכנסיה כנראה עוד במאות הראשונות לספירה כחלק אינטגראלי מהמאבק ביהודים ויצירת השנאה האובססיבית כלפיהם.

היו “הגזמות קיצוניות” בנושא שאפילו הכנסייה הנוצרית הרשמית לא קיבלה.

היה למשל הוגה נוצרי שטען שלא רק כלל היהודים וכל צאצאיהם עד לקץ כל הדורות חייבים להיחשב אשמים במותו של ישו אלא גם כל אבותיהם עד לאברהם אבינו ( ואולי עד לאדם הראשון ?) חייבים להיחשב כאשמים גם הם.

אלא שאפילו הכנסיה הנוצרית מצאה את הטענה הזאת כמוגזמת.

אחרי הכל אותם אבות מופיעים בתנ”ך שאותו קידשה גם הנצרות ובכיריה החליטו שאי אפשר להציג את אברהם דוד ושלמה וישעיהו כאשמים גם הם כולם בצליבתו של ישו.והרעיון הזה הוכרז ככפירה.

מספיק היה לנוצרים להאשים את היהודים של זמנם ואת צאצאיהם בכך שהם באיזו שהיא דרך מסתורית אשמים ואחראיים במותו של ישו ,שאמנם בא לעולם הזה רק בשביל למות ולהיצלב בידי אותם יהודים ולטענת הנוצרים בברית החדשה אף סלח להם על הצלב. אלא שלפי דעת ההוגים הנוצריים לאורך הדורות אותו ישו רחום וחנון לא באמת סלח ל(_כל ) היהודים על כך ש”צלבו אותו”  והוא נשאר צמא לנקמה עד לקץ כל הדורות כאשר יעניש את כולם וינקום בכולם  באופן אישי באחרית הימים. 

  בנתיים עד שזה יקרה עליהם ,על הנוצרים, מוטל להעניש אותם. בשמו

העובדה שגוף דתי  עולמי  היה מסוגל לקבל ברצינות טענה מטורפת ומרושעת כל כך לגבי “האשמה הקולקטיבית” על מליונים לאורך אלפי שנים היא מזעזעת .

לזכות הכנסייה הנוצרית עומדים הישגים גדולים לאורך ההיסטוריה .אולם לחובתה עומדים גם פשעים גדולים ואין מנוס מלהכניס מרשימה זאת של הפשעים של הכנסייה כנגד האנושות גם את רעיון “האשמה הקולקטיבית ” שבלתי אפשרי למצוא רעיון מקביל לו באווילותו וברשעותו אצל כל דת אחרת בעולם .אולי אפשר להשוות זאת רק לרעיון “הקסטות ” שאדם נולד לתוכם ולעולם אינו יכול לצאת מתוכם אצל ההינדוהיסטים.

נזכיר שעוד בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה לפחות כמה אנשי כנסייה ( ומן הסתם רובם ) שלא לדבר על כלל הציבור הגדול של צאן מרעיתה של הכנסייה כלל ציבור הנוצרים הפשוטים שברחוב האמינו בלב שלם שמעשי הטבח של היהודים בידי הנאצים הם העונש על כך “שצלבו את ישו ” לפני 2000 שנה

.ובכך הצדיקו למעשה את מעשי הגנוסייד  וסייעו להם .

חלק לא קטן מכלל הנוצרים בעולם ואולי גדול מאוד מאמין בכך עד עצם היום הזה. ואם חס וחלילה יקרה משהו בעתיד לעם היהודי סביר מאוד שהם יטענו ש”זהו העונש על צליבתו של ישו לפני 2000 שנה”.

לדעתי  כאמור בעצם קבלת הרעיון הזה בידי הכנסיות הנוצריות  יש בגדר פשע כנגד האנושות.בדומה למשל להצדקת  העבדות של השחורים והאינדיאנים.

עם כל אותם אידיאולוגים שיצרו את הטענה הזאת  בכתבי הכנסייה היו בחיים היום כי אז היה מקום להעמידם לדין  בבית הדין העולמי בהאג כפושעים נגד האנושות בדומה לאידיאולוגים הנאצים. .

והנה בא האפיפיור בנדיקטוס השש עשרה לאחר אלפיים שנה ומודה שאכן עצם ההאשמה הייתה שגוייה בזויה וגרוע מכך . .

מעניין שהוא רומז שזאת האשמה מודרנית בלבד כאשר הוא מציין “כפי שהקורא המודרני עלול לחשוב ” משל זה לא היה מה שכל הקוראים הקדומים של אותם אבנגליונים שאותם הוא מנתח הבינו לאחר קריאה חוזרת ונשנית של אותם המילים.

כלומר האפיפיור בנדיקטוס מודע היטב לכך שעצם העובדה שקודמיו יכלו להעלות על דעתם ברצינות רעיון מטורף כזה ולפעול על פיו הוא נקודה שחורה ביותר כנגדם ולכן הוא מנסה “לנקות אותם מאשמה ” כביכול זהו רעיון של הזמנים המודרניים המנוונים הכופרים בלבד. “כמובן שאבות הנצרות החכמים לא יכלו להעלות דבר כזה על דעתם”! .

וכאן נשאלת השאלה :למה היה חשוב כל כך לבנדיקטוס דווקא להראות באופן אישי שהמדובר בדברי הבל מטורפים ומרושעים ? למה זה לא היה חשוב כל כך לאף אחד מהאפיפיורים שלפניו למשל יוחנן פאולוס השני ?

ייתכן שהסיבה האמיתית שחשוב לבנדיקטוס הגרמני במוצאו לדחות מן היסוד את הרעיון של ההאשמה הקולקטיבית משום שבכך הוא דוחה בהשלכה גם כל אפשרות של רעיון של אשמה קולקטיבית על בני עמו הגרמנים על השואה .אירוע שבו לא היו מעורבים רק כמה אלפים פסיביים במקרה הטוב כמו בצליבת ישו אלא כמה מליונים פעילים ורצחניים מאוד ברצח המוני של יהודים.

האפיפיור מבין היטב שאם אפשר להאשים “בהאשמה קולקטיבית”  לאורך אלפי שנים את היהודים על המתתה של ישות אלוהית אחת ,כי אז אין סיבה שלא להאשים באותה הצורה במשך אלפי שנים גם את כלל בני העם הגרמני לאורך כל הדורות  על כך שאבותיהם היו מעורבים ברצח של מליונים.

וזאת לדעתי הסיבה האמיתית להצהרה המפתיעה של האפיפיור של דחיית “ההאשמה הקולקטיבית ” של היהודים .

14 תגובות

 1. […] האפיפיור וההאשמה הקולקטיבית של היהודים בצליבת ישו מאת מספר 666, בתאריך מרץ 5, 2011 בשעה 7:21 pm, בקטגוריה דת ואמונה. תגים:האפיפיור בנדיקטוס השש עשרה, ישו, נצרות. אין תגובות עדיין פרסם תגובה או השאר עקבות: טראקבק. « תוכנית אלף השנים של הגאון מוילנה – בעד ונגד אהבתיBe the first to like this post. […]

 2. לא רק פשעי העם הגרמני; גם התפשטות האיסלם באירופה מפחידה את הכנסיה הנוצרית, וכשממשלות אירופאיות עומדות בפני פסקי דין שקשורים ללבוש המוסלמי, הכנסיה הנוצרית מבינה שהיא צריכה “חברים” חדשים.

 3. אל תשכח את ההאשמה הקולקטיבית נגד עמלק!
  היהודים הם לא רק רוצחי ישו, אלא דמות דמונית מיתית. היהודים הם בני השטן (יוחנן ח 44), והחלטם לצלוב את ישו אינה החלטת יחידים, אלא החלטה קולקטיבית, עליהם ועל בניהם (מתי). הסליחה והושטת הלחי השניה היא כלפי אנשים רגילים, אך לא כלפי רוצחי האלוהים. מי שלא מבין את עמקות התיאולוגיה הזו, יכול להתפלא, אך בעיני הדבר ברור. היהודים הם דמות הרשע הנצחי, והשמדתם אינה נקמה, אלא מצווה של עשיית טוב (בדיוק כמו עמלק ביהדות).
  האפיפיור טוען שיוחנן הוא יהודי, אך הוא כפוף לזיהוי המסורתי של בעל הבשורה ליוחנן השליח, חוקרים סוברים שיוחנן מייצג את הכתות הנוצריות הגויות, והספר רווי בהתייחסויות אנטי-יהודיות.

  • ההאשמה הקולקטיבית כנגד עמלק היא ככל המצאה מאוחרת וספק רב עם ממציאייה ראו “עמלקי ” בימי חייהם .
   העמלקים מוזכרים לאחרונה בתנ”ך בימי שאול ולא באמת ברור לאיזה שבט הכוונה אם בכלל היה עם כזה .
   יש כל מקום לחשוב שהמדובר בעם בדיוני שהומצא למטרות ספרותיות בדיוניות בידי אנשים שלכל היותר שמעו עליו סיפורים קדומים עם גם זה.
   ההבדל המשמעותי כאן עם ממציאי ההאשמה הקולקטיבית אצל הנוצרים מחבר או עורך האבנגליון על שם “מתי ” ו ומחבר האבנגליון על שם יוהנס” ( שנותן לישוע לנבל את פיו כלפי היהודים כולם כ”בני שטן “) שלא ברור כלל מי היו האם היו ממוצא יהודי או ממוצא לא יהודי ( “מתי” כנראה היה ממוצא יהודי יוהנס כנראה שלא אבל אין וודאות בכך ) הוא שהללו המציאו במודע האשמה קול’קטיבית על עם שאותו היכירו בזמנם ושהם היו נחושים בדעתם שכל בניו ובנותיו לאורך הדורות יסבלו כולם.
   דהינו הם כתבו את כתביהם במודע בצורה שתגרום נזק וחמור ככל האפשר לבני העם הזה כולו ולא רק לקבוצה ספציפית מאוד בתוכו . .
   והתוצאות לטווח ארוך היו בגדר פשע כנגד’ האנושות.

 4. ועוד דבר, טענתך שמניעי בנדיקטוס הם לטהר את הגרמנים מופרכת לטעמי. האפיפיור הנוכחי הוא בן הזמן המודרני, ולכן כותב ספר שמתאים לרוח התקופה. הקודם היה פילושמי מובהק, וביקש את מחילת היהודים לתפקיד הכנסייה בזמן המלחמה, והנוכחי ממשיך קו זה. אם כבר מציאת מניעים נסתרים, סביר שבנדיקטוס רוצה לנקות את שמו מכל רבב נאצי, לאחר עברו הידוע בהיטלר יוגנד.

 5. מן הסתם אלו גם המניעים שציינת. אבל אני דבק בעמדתי במאמר .האפיפ]יור הקודם הפולני במוצאו מעולם לא אמר דבר ולא חצי דבר על תפקידם הקולקטיבי של היהודים כולם בהריגתו של ישו מאחר שהוא ידע שבזה הוא פוגע באחת מאושיותיה של האמונה הנוצרית.
  אומץ הלב כביכול שאותו מגלה האפיפיור הנוכחי בעניין זה ניתן להסבירו רק בחשיבה לטווח ארוך שאולי יום יבוא וגם הגרמנים ימצאו את עצמם מואשמים האשמה קולקטיבית נצחית ברצח היהודים והצוענים בשואה על סמך התקדים ( שהוא אכן כמעט יחיד במינו בהיסטוריה העולמית ) של ההאשמה הקולקטיבית של היהודים והוא לדעתי ממהר להכין את המיגננה על עמו בראש ובראשונה על ידי ביטול התקדים הזה על כל השלכותיו.

 6. ולגבי הארכיטיקטים של תורת ההאשמה הקולקטיבית אלו הם “מתי ” ו”יואנס ” באבנגליונים שלהם .
  הם או העורך המאוחר שהוסיף דברים בשמם.
  האחד מתי כתב סיפור שהוא כנראה מומצא על כך ש”היהודים” כולם צעקו שדמו של ישו הוא עליהם ועל בניהם .
  ומכאן המסקנה שכל קורא נוצרי יכול היה להסיק לאורך הדורות שכל היהודים כולם אשמים ויש לנקום בכולם.
  השני “יואנס ” או “יוחנן ” מקפיד לכנות את אויביו של ישו כ”היהודים ” סתם ללא הבחנה ויוצר בכך את הרושם הברור שכל היהודים בכל מקום הם אוייבי ישו וכי שליחיו ותומכיו של ישו לא היו יהודים כלל
  שלא לדבר על ישו עצמו שמכאן יוצא שלו ולבני משפחתו אין שום קשר ל”יהודים “.
  ולא פלא עם כך שבגרמניה הנאצית קמו תיאולוגים נוצרים שהראו שכל הזה מראה שישו ומשפחתו היו ארים -נאצים טובים ושונאי כל היהודים באשר הם ונחושים להשמידם. .
  “יוחנן ” גם הפך את ישוע למנבל פה כשזה מתחיל לקלל את יריביו “היהודים ” כבני שטן ” . הוכחה ברורה לשנאתו ליהודים. ..
  נשאלת השאלה איך אפשר להתייחס לכותבים כאלו שמדברים וכותבים גבוהה גבוהה על אהבת כל אדם באשר הוא ובו בזמן יוצרים תשתית אידיאולוגית לשנאה אובססיבית של עם “שלם וכל בניו ובנותיו לאורך כל הדורות וללא כל הבחנה ?
  למעשה יוצרים הצדקה תיאולוגית לגינוסייד ?
  למה הדבר דומה ? לכך שהפילוסוף אפלטון כאשר הוא מתאר את מות הפילוסף סוקראטס לאחר משפט קובע שכל היוונים וכל צאצאיהם בכל הדורות אשמים ברצח זה כ”בני שטן”.
  או שמישהו בימינו יבוא ויקבע שמאחר שנשיא ארה”ב לינקולן נרצח בידי דרומי כל תושבי הדרום לאורך כל הדורות כולם אשמים במותו של לינקולן אם כי ייתכן שיבוא בהמשך הוגה נוסף ויסביר שכל האמריקנים באשר הם כולם אשמים ברצח לינקולן וכך גם ילדיהם עד סוף הדורות וכו’
  כנ”ל לגבי הנשיא קנדי ומרטין לותר קינג .
  מצחיק אלא שזהו ההיגיון של מחברי האבנגליונים.
  ומובן מזה כמובן שמאחר שיצחק רבין נרצח בידי ישראלי אז לפי ההיגיון של מחברי האבנגליונים כל הישראלים באשר הם לאורך כל הדורות כולם אשמים במותו של יצחק רבין.
  אפשר לתרץ את העוינות של כותבי המקרא כאשר כתבו על עמלק והצורך לרדוף אותו בכך שהם דיברו על ישות קולקטיבית בדיונית בלתי קיימת . לא היה שום “עמלק ” בתקופה שבה כתבו ואף אחד לא היכיר מישהו כזה.
  שום תירוץ כזה לא עומד לזכותם של כותבי האבנגליונים שדיברו וכתבו על עם שהיה קיים מאוד בזמנם ושלרוב בניו ובנותיו לא היה שום עניין לחיוב או לשלילה בישו , את הכאב והשנאה העמוקה שלהם ואת הצורך בנקמה על מותו של ישו שאמנם הם מובנים כשלעצמם היו חייבים להפנות כלפי כל בניו ובנותיו משל הם כולם אשמים במוות זה וחייבים כולם כולם לשלם עליו . .
  בגלל השנאה האובססיבית מקיפת הכל הזאת שבאבנגליונים שהיא בו בזמן ילדותית ובו בזמן מפחידה בגלל ההשלכות הנוראיות שלה אין ברירה אלא לראות בהם יצירה בעלת מוסריות נחותה ועומדת בסימן שאלה גדול. .

השאר תגובה

אנו שמחים על תגובותיכם. מנגנון האנטי-ספאם שלנו מייצר לעתים דף שגיאה לאחר שליחת תגובה. אם זה קורה, אנא לחצו על כפתור 'אחורה' של הדפדפן ונסו שוב.

הזן את תגובתך!
הזן כאן את שמך

שש + שתיים =