?�?�?� ?�?????�?�?�?? ???? ?�?�?� ???�?�?� ???�???�?? ?z???? ?�?�???�?Y ?z???�???�??

\

?�?�?�?z?� ?z???? ?????� ???�?�

?�?�???�?Y ?z???�???�?? – ?z?�?�?�?�???�?? ?z?�?????�?? ?�?z?�?�??????, ?�?????z?� ?�?�?z?�?? ?????� ???? ???�???� ?�?????�?�?Y, "???�?�???�?�?� ???? ?�?�?�?? ?�?�?�?Y" (?�?�?�???? "?�?�?�?�?�??", 2017).

?�???�?? ?z?�?�???? ?�?? ???? ???�???�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???? ???�?�?�?? ???z?�???�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???� – ?z?�?? ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�???�???�???�?? ?�?�?�???????�?? ?z?�?� ?�?�?�?? ???�?�??.

???�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?�?? ?z?�???�??. ?�?? ???�?� ?z?�?? ???�???� ?�?�?z?�?�?�?? ?�?z?�?�?????�?? ???? ?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�???� ?�?z?�?�?�?? ?z?�?�???�?? ?�???�???? ?�???�???�?? ?z?�?� ?�?�?�?? ???�?�??.

?�?�???� ?�?????�?�?Y ?z?�?�???? ???? ?�?z?�???� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???Y ?�?Y -?�?�?�??, ?z?�?�?? ?�???�?z?Y ?�?�?�?????�???� ?�?z?�?�?????? "?�?�?�?�?�" (?�?�?? ?�?�?s ???�?�?�?� ?�?�?�???�), ?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???? ?z?�?�?�???�?� ?�???�?�?? ?�?�?� ???�?�?� ?z???�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???? ?z???�?�?�?? ???�?�???�?�??. "?�?�?�?? ?????�?�??" ?�?�?????? ?�?????�?� ?�?�???�?� ?�?z?� ?z?�?�?�???�???�?� ?�?�?�?????�??.

?�?�???� ?�?�?�?�, ?�?s ?�?????�, ?�?�?�?? ?�?? ?�?�?? ?�?�?????� ?z?�?z?�?? ?�?�?�???� ?�???�?�?� ?�???�???�???�??, ???�???s ?�?�???�?� ?�?? ?�???� ???? ???�???�???� ?�?�?�??.

?�?�?�???Y ?�?Y-?�?�?�??. ?�?�???�??: ?�?�???�?Y ?z???�???�??


?�?????�?� ?z??' 8 * – ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?z?�?�???? \ ?�?�???�?Y ?z???�???�??

?z?????� ???� ?????�???�?? ?�?�?z?� ?�?�?�??.

?z???�?�???�?� ?�?�???�?? ???�?�?� ???�?? ?�?�?�?�???� ?�???�?s ???�?�?�?�?�?� ?�?�?z???�?�?? ?�???�?�?� ?�?�???�??, ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?????�?� ?????? ????, ?�?�?Y ?�?�?z?� ?�???�?� ?�?�?�?�???�???�??, ?�?�?? ?�???�?�?� ?�???�???? ?�?�?� ?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�.

?�?�?�?�?? ?z???�?s ?�?????z?�?? ?�?�???� ???�?�?� ???? ???????�?? ?�???�?�??, ?�?�?�???z???� ???�?� ?z?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?� ???? ???�?�???� ?�?�?????�?? ?�???�?�???�. ?�???� ?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�???? ?z?�?? ???�?�?? ?�???�?�???� ?�?? ?�?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�???�?Y ?�?�?� ???�?�?? ?�?�???�?� ???? ?�?�?� ?�'?z?�???�?�?�??'.

?�?�?? ?�?�???� ?�?�?� ?�???�?�?�?�, ?�?????� ?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�???�???? ?????�???s ?�?�?�?� ?�?�?�?�??, ?�?�?�?�??,

?�?�?�???�?� ?�?�?z?� ?�???�???�?�?�?? ?�?�???� ?�???�???�, ?�?�?z?� ?�?�?s ???�?�?�?� ?�?z?� ?????�?? ???�?�?�.

?�?�?�?�?�?�???� ?�?�?�?�, ?�?s ?�?�???�??, ?�?�?� ?z?�?�?� ?z????????; ?�???�???� ?�?�?� ?�?� ?�?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�?� ?�?�?? ???? ?�?�?� ???�?�?�, ?�?�?�?�?? ?�?�???s ?????�?� ?�???? ?�?�?�???� ?????�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?z???? ???�?�???�; ?�?�?�?�?�?�?� ???�???� ?�?�???�???�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?z?�??, ?�?� ?�?�?? ?�?�?�?�?�???� ???? ?�?�???�?� ?????? ???�?? ?�???�???�???�?? ?�???�?s ???�?z?�.

???�?� ?�???�???�?�???�?? ?�?�?�?� ???? ???? ???�?????�?? ?z???�???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?�?�???� ?�???�?�, ?????�?�?� ?�???�?? ?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?? ???z?�?�?�, ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�????, ?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�???????�?�?� ?�???�?� ???�???� ?�???�?? ?�???� ?????�???�?? ???? ?�?�???�?�???� ?�?�?�???�???�??. ?�?�?�?� ?�?�?� ?z???? ?z???�???�?? ?�???�???? ???? ?z?�?�?� ?�?? ?�?z???� ???z?????� ?�?�?� ?�?�?�?�??, ???s ???�???�?� ?????�?z?? ?�???? ?�?�?� ???�???� ?z???�?? ?�???�??, ?�???�?? ?�?z?�?????�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�, ?�?�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z?� ?�?�???�?� ?�?????�???�?�, ???�?�?�?� ?�?�?�?�???�??.

?�???�?� ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?z?�?�???� ?�?z?�?�?�?�?? ???�?z?? ???????�?�?�?�?�??, ?�?�?? ?�?�?� ?z???�???�?? ?�?z?�?? ?�???�???�?? ?�???�???�?� ?�?�?�?�???� ?�?? ???�?� ?�?�?�?�?� ?�???????? ???z?�?? ?z???�?????�?? ?�?�?�?z?�?�???�?? ?�???�?�?z?�?? ?�???�???� ?�?? ?�???�?�?�??, ???z?�?? ?�???�?z?Y ?�?�?�?�??: ???�?? ?�?z?�????, ?�?�?�???� ?�???�?�?????� ?�?? ???�?�?�. ?�?�?�???�?� ?z?�?�???z?�?? ???? ?�?�?�???� ?�?? ?�?�?� ???? ?�???�?? ?�???? ?�?�?�???Y ?�?�?�, ???�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ???z?�?? ???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�?�????, ?�?�???�?�?? ???? ?�?�???�?�?� ?�???�?� ?�?z???? ???? ?�?? ?z?� ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?�?z??.

?�?�???�?�?? ?�???�??, ???� ?�???�?�?? ?�???�??, ?�?�?z?�?�?� ???� ?�?�?�?� ???�?�???�?�?? ?�???�???�?? ?�?????� ?�???? ?�?�???� ???z?�?�?�??, ???? ?�?�?� ?�???�?�?Y, ???? ?z?�?�?�?�?�, ???? ?�?�???�?� ?�???�?�???�???�?�; ?�???z?� ???? ?�?�?�?�, ?�?z?� ???�?�???�??, ?�?�?�?�?? ???�?�???�?? ?�?�?�?�???� ???? ?�???�???? ?�?z?� ?�?�???� ?????�?�?� ?�???�???�, ???�?? ?�???�?� ?????�?�?Y ???? ?�?�???�???�?�?�???�?? ?�?? ?�?�???� ?�?z?� ?�???�????, ?�???�?????� ?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�???�?�???�?�?? ?�?z?� ???�?�???? ?�?�?? ?�?�???� ?�?????� ?�?�???�??.

?�?????� ?�?�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?????�???� ?�?z?�???�?�?? ?�???�???�?� ?�???�???�?�?�??; ?�?�?? ?�?�?�?� ???�???�?? ???? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�?� ???�?�?z?� ?�?? ?z???z???�?? ?z???�?s ?�???�?� ???? ?�?????�?�?�??, "???? ?�?�???�?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�???�???�?? ?�???�?�??", ?�?�?s ?�?�?�?� ?z?�????.

"?�?�???? ???s ?�?�?�?? ?�?�?�??, ?z?????�?? ?????�?�?�?? ?�?�?�???�????", ???z?? ???� ?�?�?�?? ?�???�?�.

"???�?�?? ?�?�?�?�??", ?�?�???�?�?� ?????�?z???� ?�???�?�???�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�???�???? ?�?�?�?�?�?? ?�???�???� ?�?�?�???� ?????�?�?� ???�?�?�?????�, "???�?� ?�???s ?�?�?�?? ?z?�???�???� ???�?�?�???�?? ???�???�?�?? ?�"?�?�?? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?????�?�?�". "?�???s ?�?�?�???" ???�?� ?�?�???�?�?? ???�?�?�?� ?�???� ?�?�?? ???�?z?Y ?�?�???�?� ?�?�?????�.

?�?�???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?? ???? ?z?� ?�?�?�??, ?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�?�??, ?�?�???�???�?�??, ?�?�?�?� ?�???�?� ?�???z?�. ?�?�?? ?�???�???� ???? ?????�?� ?�?�?�???? ?�?�?�???� ???? ???�?� ???�?� ?�?�?�?? ?�?�?� ?????? ?�?�??, ?z???�?�?�?Y ?????�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?�?z?�??, ?�???� ???�?�???�???�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?????� ?�???�???� ?z???�?z?Y ?????�???s ?�?�?�?� ?�?�?�?�??. ???z?? ???� ???�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?z?�?�???�??, ?�?z?� ?�?�?�?? ???? ???�?z?�, ?�"?z???� ?�?�?� ?�?�, ?�?z?�?� ?�?�?�?�?�?? ???z???�?� ?�?�?�?�?�". ?�???�?� ?�???? ???z???� ?�?�??, ???s ?�?�???�?�?� ?�???????�?� ?z?�???�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�???�?� ???? ???�?�?�?� ?�???�?s ?�???�???�, ?z?z???�?�?� ???z???�?z?�.

???? ?�?�?? ?�???�???� ???�?z?? ?�???�???�?? ?�?�???� ?�?? ?�?�?�???? ?�?????�??, ?�?�?????� ???? ???�??-?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?� ???? ?�?� ???�?�?�?? ???z?�??. ?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?Y ?�?????�???�?� ?�?????� ?�???� ???�?z?� ???�???�?? ???? ?�?�???? ?z?????�?z???� ?�?�?�???�?? ?z?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?z???�?�?�?�?? ???�?? ?z???�?� ?�???�?�?�?? ?�?�?????�??. ?�?�?? ?�?�???� ???? ???�???�?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ???�?�?? ?�?�?�??, ?�?�?� ???????�?? ???? ?�?�?� ???? ?z???�?? ?�???� ???�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?� ?�?�???�?�??, ?z?�?�?�???� ???? ?�?�?�?� ?�?z????, ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�??, ?????�?�?� ?�?�?????�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?????�???�, ???�???�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z???�?�???�?? ???? ?�?�?�?�???? ?�?�?�?�?�, ?????�?s ?�?z?�?�???�?�?? ?�?�?�???�??.

?????�?? ?�?�???�?�?s ?�?� ?�?�?� ?�?�?�???� ???�?�?? ???�?� ?�?�?�?z?�?�?z?�?? ?�?? ?�?�?�?�??, ???�?�???�?? ?�?�?� ???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?z?????�?�?�??, ?????�?? ?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?� ???�???�, ?�???�??. ???s ?�?�?�?�?? ???? ?�???�???� ?????�???� ???? ?z?�?? ???�???�, ?�?? ???? ?�?�?�??. ?�???�?�?�?� ?????? ???? ?�?�?? ???? ?�???�???�, ?�?�???�?�???� ?�?�?????�, ?�?�?�?? ?????�?z?� ???� ?z?z?�???� ?z???�?s ?�?�?�?z?�?�?? ?�?z???�?????? ?�?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ?z?�?�?? ?�?????z?�?? ?�?z?�?�?? ?�?? ?????� ?z?�???� ?�?z???�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�, ???z?? ?�???�?�: "???�???� ?�?�???� ???? ?�?�?�??". ?�?�???? ?�?�?� ?�?? ?????�?? ?�?�?�?s ???? ?z???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?????�?s ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?� ???�?�?�?�, ???�?? ???? ?z?�?? ???�???� ?�?? ?�?�?�?� ?�???�????. ?????�?� ?�?�?? ?�?�?�???� ???�?�?� ???�???�: "???�???� ???�???�".

???s ?�???�?z?�?? ???�?�?� ?�?�???� ???z?�?? ?z?�?� ???�?� ?????�?Y ?�???�?? ???�???? ?�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??, ?�?�?Y ?????????�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?� ?�???�?�?�, ?�???� ?�???�???� ???�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?� ?�???�?� ?�?�?�???� ?????�?�?� ???? ???�?� ?z?�??. ???z???�???�???�?� ?�?? ?�???�?? ?�?�???�??, ?�?�?Y ???�?�???�?? ?�?�???? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�, ?�?�???� ???? ?�???�???? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�???� ?�?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?�?z???�?�??. ???�?�?� ?�?�?�?? ?�???�?�?�: "???�???� ?�?�?? ???? ???�?�?�", ?�?�?�?�?�?? ???�?�???�?Y ?z?�?�?????? ?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?z?�?�?????� ?�?s:

?z?�?�?? ???�?�???�/ ?????�?�?� ???? ???�?? ?�???�???�/ ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�/ ?z?�?�?�?? ?�?�?Y ???�?�???�?? ?�?�???? ?�?�?�???�?�?? – / ?z?�???�?�?? ?�?z?� ?�?�?�??

?�?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�???� ?�?�??, ?�?�???� ???�?�?Y ???�?�?z?�?? ?�?�????, ?z?�?�?�?? ?????�??, ???�?z?Y ?�?? ????, ?�?�?�?�??, ?�?�???�?? ?�?? ?�?� ???� ?????�, ???s ?�???�?�?� ?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???�?� ?�???? ???�?�?�. ?�?�?�?� ?�?�?z?�?�?? ???�???�?�?� ?�?z?�?� ???? ?�?z?�???�?? ?�?z?�?�?????�??:

?z?�?�?? ?????�?�?� ???? ???�??

?z?�???�?�?? ?�?�?�?�?�??

?�?�?Y ?�?�???? ?�?�???�?�??

?z?�???�?�?? ?�?�?�??

?�?�?�?? ?�?z?�???�?? ?�?z?�?� ?�?�?? ?�?�?� ?�???� ?�?�?�???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�?�, ?�?�?�?�???�?� ?�???�?�?�?�?� ???z?�?�?�?� ???�?? ???? ?�?�?�?�, ?�?�?� ?�????, ?�?�?� ???�?�?�, ?�?�?� ?????z?�?� ?�?�?? ?z???�?�?�, ?�?�?�???�?� ?�???�: "?�???? ?�?? ?z?� ?�???�???? ?�?z?????�?� ?�?� ?????� ???? ?�?�?? ???�???? ?�???�?�?� ???�?�?�?? ?z???�?� ?�?�???????�?�, ???� ???�???� ?z?????�?� ?�???�?�?� ???�?�?�?? ?z???�?� ?�?z?�?�?�?� ?z?????� ???�???� ???? ?�?�???� ?�???�???�?? ?????� ?z?z?�?"

?z?�?�?? "???�?�?�?? ?�?�?�?Y", ?�-??, 99

* ?�???�?????? ?�"???�?Y ?�?�?�?Y"/ "?�?�?�", 2004 .

?�?????�?� ?z??' 16 – ?�?�???????? ?�?? ???�?�?? ???�???�?? \ ?�?�???�?Y ?z???�???�??

"???�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z???�???�?? ?�?�?�???�?� ?�?�?????�??, ?�?? ???�?�?� ???? ?�?�?�?� ?�???? ???�?�?�?�?? ???�?�?�?�?Y!?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?z?�?�?�?� ?�?�???�?? ???? ???�?�?�?� ?�???�???�?�?�??!"

?�???? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�???� ???? ???�?�?? ?�?�???�?�, ?�?s ?�?z?z?�???? ???? ?�?�???Y ???�?�?�?�??. ?�?? ?z?� ?�?�?�???Y ???�?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?� ???�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�?z???�???�?�??, ?�?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?Y ?z???�-?�?? ????-???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?? ?�???�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?????�??.

?????�?z?? ?�????, ?�?�?�?�???� ?z???? ?z?�???�???�.A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�?z?????� ?z?�?�???? ?�?? ?�?z?�?�?� ???�?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?? ?z?z?�?�??, ?z?????�?z?� ?????�?z?? ?????�???�?? ?z???z???�?? ?�?�???? ?�?? ?�???�?�?? ?�???�???�?? ???� ???�?�???� ?z?�?�?? ?z?�?�?� ???�?�?�?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�??. ?�???s ?�???? ?�?�?�?�?�?Y ?�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?z???�?? ?�?�?�?�, ?�?�???Y ???�?�?�?�?Y ?�?????�?z?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?? ???�???�?? ???�?? ?�?z?�?? ?�???�?? ?�?????�??, ?�???z?�?�?� ?�???�?�?s ?�?? ?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?????�?? ???� ???�???�?�?�?Y, ?????�?�?� ???�?Y ?�?z?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�. ?????�?z?�?? ???�???�?? ?????� ?z???�?�?? ???? ?�?z?�?�?? ?�???s ?z?�???Y ?�?�?�?? ???� ???�?? ?�?�?�?� ?z?????� ?�?z?�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?z?� ?�?????�?�?�?�.

?�???�?s ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?�?z?� ?�???z?�???�?? (?�?�?�?z?� ?�?????�?�?�?� ?�?�???�???�?�?� ???? ???�?� ???? ?�?? ?�?�?Y ?�?�?????� ?z?�?z?�?�?? ?�?z?�???�?� ???�???�?? ?�?????�?�?z?� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?�??) ?�?? ???�?� ?�?�?�?�. ???�?�?�?� ?�???�?�?� ?�?� ?�?? ?�?�????, ?�?z?� ?�?�???? ?�?�?z?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?z?�???�???Y ?�?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�??.

???�?�?? ?�?�???�?� ???�???�?? ?�?�??, ???�?? ?z?�?�?�?� A�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?�?� ???? ?�?�?????� ?�?�?�?�?? ?�?�'?�?? ???�?�?�?�. ?�???z???�?�?? ?�?�???? ???? ?�???� ?�?�?????� ???�?�?�?Y ?�???�?�?Y, ???z???�?? ?�?z?????� ???� ?�?�?? ?�?�???? ?z?�?�???�?? ?�?�?�??.

?�?�?�?? ???�?� ?z?????� ?�?�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?? ?�???�???�?�?? ?�?z???�?�?�, ???�?? ?�?�?? ???? ?????�?�?� ?�?�?�?� ???�???� ???�?�?�?�??, ?�?�?�???� ???�?�?� ?�???�?�?� ???? ?z?�?�??????. ???z???�?? ?�???�?� ?�?�?�???�?? ???? ?�?z?�?�?�?? ?�?� ???z?????� ?z???�???�?? ?�?�?�, ?�?�???Y ???�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�, ?z?�???� ???�???�?�???�?? ?�?�?Y ?�???�?�?�?? ?�?????�?� ?�?�?�?�?� ?�?????�?� ?�?�?� ?�???�?�?� ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?�?????�?z?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??.

?�?�???? ?�?�?�?�?? ???�?z?� ?�?�???�?Y ???? ???�?�?? ???�?????�?? ?�?????�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?z?� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�, ?�?z?� ?�?�?�?�???� ?�???�???� ?z?�?�?�?Y ?�"???�?�?? ?�?�?�?�?�???�" ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?? ???�?�, ?�?�???� ?�?�???�?�?? ?�?�?z?Y ???� ???? ?�?�???�?�. ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�?�???? ?�?? ?�?�?? ?�???�???�?�?? ???�?z?� ?�?�???�?Y ?�?�???? ?�?z?�?� ???? ???�?�?Y ???? ?�?�??, ?�?z?�?z?� ?�?z?�???�?�, ?????�?� ?z?�?�?�?? ?�?�?�???? ???? ?�???�???� ?�?�?z?� ???�???�?? ?�?�?�?�???� ???�???�?? ?�?�?�???�???�?�?�?�, ?�???�???�?? ?�?�?????� ?�?�???�?�???� ?z?�???�?? ?�?? ???? ?�?�?�?? ?�?�???� ?�???�?? ?�?????�?? ???? ?�???�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?z???�??.

?�???? ?�?�?�???�??, ?�?�?????? ?�?z?� ?�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?z?????�???�?�, ???z?�???�?? ?�?????�?z?�?? ?�?? ???�???�?? ?????? ?????�?�?�?? ?�?z?�?? ?�?????� ?z?�?�?�?�?? ???? ???? ?z?�???? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???�??. ?z?�?�???� ?????� ?�?z?�???�?? ?z???�?�?�?�??, ?�???�?� ?????�?�?? ?�?�?? ?�?�???�. ???? ?�?�???�?? ?�?�?�??, ?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?� ?z?�???� ?????�???�?? ?�?z?�?�?�?�?�??, ?????�?�?�?? ?????�?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�???�?�?�?z?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�???�?? ?�???�???�?�??.

?�?z???�?? ?�?�?Y ?�?�?? ???�?�?? ?�?�???� ?z?�?z?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???�, ???� ???�???? ?�?�?�?� – ?�???�?� ?z?�?�?? ?�???�???�?? ?z???? ?�?�?� ?�?z???�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z?� ?�?z?�?�?� ?�?�???� ???�?? ?????? ?�?�?�???z?� ?�?� ?z?????�?? ?�???�?�?�??

???�?� ???�?�?� ?�?�?�?? ?z???� ?�?�?? ?�?� ???�?�???�, ?�?�???� ???�?Y ?�?�?? ?z?�?�?� ???z?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�?z?�??. ???? ???�?� ?�?z?�?� ?�?�?? ?z?�???� ?�?�???�-?�?�?� ?�???�?�?�?? ???? ???�?? ?�???�?�?� ???� ?�???�?�?? ???? ???�?�?� ???�???�??, ?�?? ?�?�?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�??, ???� ???�???�?�?�?Y ???? ???z?� ?z?????� ?�?? ?????�?� ?�???�???? ?�???�??.

?????�???�?? ???z?�???�?� ?�?�?�?� ?�???�???�?� ?�???�???�?�?�??, ?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?� ???�???�?�?�??, ???? ???�?? ?�?z?� ?�???�???� ?z?�???�?�?� ???�???? ???? ???�???? ?�?z?�?�?? ???� ?�???�?�???� ???�?z?�??, ???? ?�?�???�?�?? ???� ???? ?z?�???�??, ?�?z???�?�?�???? ?�???�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?Y ?????�?? ?�?�?�?z?�.

???�?�?? ?�?�???� ?z?????� ?�?�?�???? ???�.

?�?�?�?? ?�???�???�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?� ?z?z?�?� ?�?????�?� ?z?�?�?�?�?�???�?�?Y, ?�?�???�???� ???�???� ???�?�?� ?�?z?�?�?�?�, ?�???�?Y ???�???�?? ?�?? ?z?�?�?????�?? ?�?z?�?�?????�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?z?�?�?�???�?? ???z?�?�?? ?�?�?� ?�?? ?�?z???�?z?� ?z???�?�???�?�???�, ?�?�?�?�?� ???�???� ???? ?z?�???Y ?�?�?Y ?�?�?�?� ?????�?�???� ?�???�?� ?z???�?�????.

?�?z?� ?z?�???�?? ???? ?�???�?�???� a�� ?�?� ?z???? ?z?�????????, ?�?�?? ???�?�?� ?�???�???� ?�???�, ?�?z???? ?�?????� ?z?�?�?�?�?? ?�???�?? ?z???�???�?�. ?�???�?�?� ???�?s ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�???? ?????�?z?????�?�?? ?�?? ???�???� ?�???�?? ?????�?z?? ?�?�?�?�?�?�, ???s ?z???�?�?s ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�???? ?????�?z?????�?�?? ?�?? ???�?�?� ?�???? ?�?z?z?�???z???�?? ?�?? ?�?�?� ?z?�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�???�???�?? ???�?�?? ???? ???�???�?�, ???z???�?? ?�?�?�???� ?z?�???? ?�?�?z?�?�.

???? ?�?Y ?�?�?z?� ?�?�?? ?????�???�?? ?�?�???? ???�?Y ?z?�???s ???? ?????� ?�?? ?�?� ?�?z?�?? ???�?�?�?�??, ???�?�?? ???�?�???�?? ???�???�?�?? ?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?Y ?�?Y ???? ?�???�???? ?�???�?�???� ?�?�?Y ???? ?�???�???? ?�?????�?z?�?????�, ?�?�?�?�?� ?�???� ???�?�?�?? ???�???????�?�?�?? ?�?� ???? ?�?�.

?????�?z?? ?�????, ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?� ?�?????�???????�?? ?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?� ?�???�?� ?�?Y ???� ?�???�?�?Y ?z???�?�??, ?�?� ?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?? ?�?�?�?? ???�?�??, ?????�???�?? ???? ?z???�?�?Y. ?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?�?? ?�???�?z?� ???? ???�?z?�, ?�?�?�?� ?�???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?z?�?? ?z?�?????� ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�???�?�?�?? ???? ?�?�?�??. ???? ?�?? ?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�?� ?z?�?????� ?�?�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?s ??????-?z?�?�?? ?�???�?� ?�?????�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�???�?�. ?�???? ?�???z?�?z?�???s, ???� ???�???? ?�?�?�?�, ???�?�?�???�???s, ???�???� ?�???�???� ???�?�?�?�?�?� ???�?? "?�?�???�?? ???�?�?�?Y ???�?�?�", ?�???�?� ???�?�?�???� ???????z?�?� ???�?�?�???�?� ???�?z?Y ?z?�. ???� ?�?�???�?�?�?Y ?�???� ?z?Y ?�?�???� ???� ?�?�???�?� ?z???�?z?�. ???s ???? ?�?�?? ???�?�?Y ???�?�?�?Y ???????�?�, ???�?�?? ???�?�?�?� ?�???z?�?? ?z?�???� ?�?�?�?? ?�?????? ?z?????�?� ?�???�?�?? ?�?�?�???? ?�???s, ?�?z?�?�?�?Y, ?????? ???�?????�?Y ???? ?�?�???�?� ?�?�?�?? ???�?z?�???�??!

*

?�?�?� ?�?�?�?�??, ?�?�???Y ???�???� ???? ?�???�???? ?�???�???? ?�?z?�?�?�?? ?�?z?�???Y ?�?? ???? ?�?�?�?� ?�?�?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???�?� ?�???�?� ?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?�?? – ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?z?? ?�?�?? ?�?� ?�?z?�?�?� ???�?? ?�???z?�???�?? ?????�?�?�?�?? ?�?z???�?�, ?�?????�?� ?�???�???�?? ?�?�?� ?�?�?�?�???�. ?�???�?�?�?Y ?�?� ?�???�?? ?�???�?Y ???� ?�?�?? ???? ?z???�?� ?�?�???�???�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?s ???z?�?Y ?�?�?�?�, ???s ?????�?z?? ?�???? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�??-?�?�?�?�?� ?�?z???? ?�???�?�?�?? ?????�???z?�?? ?�?z?�?? ?�?�???�?�. ?�?�?�?�?�???� ?�?� ???�?Y ?�?�?? ?�?�?�?� ?�?? ???�?�?? ?z?�?z???z?�?Y ?�?�?�???�?�???�???�?�, ???z?�??, ?�???�???� ?�???�?? ?�?z???z???� ?�?�???�?�?�?? ??"?z?�???�?�?� ?z?�?�?�?�?�", ?z?�???�?�?? ???�?? ?�?�?�?�??. A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�???z???�?? ?z???? ???? ?�?� ???�?Y ?�?�?�?? ?z?�?�?? ?z?z?�?� ???�?�?�??, ?�???�?�???� ?????�???�?? ?�???�?�?�??, ?�???�?s ?�???�???�?�?? ???�?�?�?�??, ?�?z?�???� ?????�?? ?�?z?�???�?? ?�???�???�?? ?????� ???�?�?�???? ???�???�?� ?�???� ???� ?�???�???�?? ???�?� ?�?�???�?�??.

?�?�?????� ?�???�???� ?????�, ?z?�?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?? ?�???�?�, ?�???�?�?? ?z?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?� – ?�???? ?�?�?? ?z???�?�?? ?????�?�?�?

?�?????� ?�?� ?z?�???�?�?? ???� ?z???� ?�???�?Y ?�???�?�?�?� ???� ?�?� ?z?�?z???�??. ?�?�?? ???�?� ???�?�?� ?z?�???? ?�???�?�- ?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ???z?�??, ?�???? ?�???�?� ?�?�?Y ?�???� ?z???? ?�?z???�?? ?�?? ?�?�?�?�, ?�???z???? ?�???�?�?Y ?�?????� ?z?�???�??, ???�?z?�?� ?�???�?�?� ?�???�?�, ?????�?�?� ?�?�?Y ???� ???�?�???� ???????�?? ???�???Y ?�?????z?�?Y ???? ???�?� ???�?�?� ???� ???�?�?�. ?�?�?� ?�?�?� ???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�???�???�?�?�?? ?�?????� ?�?�???�?? ?????�?�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?? ?�?�?????� ?�?�?�?�?�?�?�?�?�???�?�??, ???�???� ???�?�?????? ???�?�?� ?�?z???�?�???� ?�???�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?� ?�"?z?�???�?�?? ?�???�??" ?�???? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�???�?�???�, ?�?�???�?�, ???�?? ???? ?�?? ???�?�. ?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ???�?? ???�???�?� ???�?�?? ?�?�?? ?�???�???�??, ?�?�???�?� ?�?�?�???�?? ?�???�?�?� ???�?�?�?�?� ?�???�???�?? ???�???� ???� ???�??.

*

?�???? ?�?????�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�, ?�?�???�?�???�?? ?�???� ???�???� ?�???� ?z?Y ?�?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?�??, ?�?Y ?�?�?�???�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??, ?z???�?�?� ?�?z?�???� ?�?� ???? ?�???�?�?�?? ?�???�? ?�?z?� ?�?�?�?? ?�?�?Y ?????�?? ?�???Y ???z?�???? ???� ???�?�?�?z??, ?????z?�?� ?�?�?�?�??? ?�?�?�?? ???�?�?� ?�???�??.

?�???? ???�?�?�?? ?z???�???�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ???�?z?�?? ?�?????�?�?�, ?�?�?????�??, ?�???�?z?�?? ?�?�?�?? ???z?�???�?? ?�???�???�???�??, ?�?z?�?? ???�?z?� ?�?z?�?�?? ?�???�?�?� ???�?z?� ?�?s ???z?�?? ?�?�?�?�?�?Y ?�?�?????� ?z?�?�???�?� ???�?? ?�???�?� ?????� ???? ?z?�???Y ?�?�???� ???? ?�?�???? ?�???�?�?? – A�???�?�?� ?�?�???�?� ?�?�?�?z?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�??, ???�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�???�?z?� ?�?�???�.

* ?�???�?????? ?�?�???� ?�???? ?�?? ???�?�?�?� ?�???�?�???�?? ?�?�?�??????, "?�?�", ?z??' 49, 2016.


?????� ?�??:

?�?????�?� ?z???�?? 1

?�?????�?� ?z???�?? 7

?�?????�?� ?z???�?? 20

?�???�?Y ???�?�?�?�?�??' ????A�?�???�?�?� ?�?�?�???�??: ???? ???�?�?? "???�???? ???� ???�?�????" ?�?? ?�?�???�?Y ?z???�???�??

?�?? ?�?�?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�???�?Y ?z???�???�??

Related image

?�?�???�?Y ?z???�???�?? ???? ???�?�?? "???�???? ???� ???�?�????"

אודות דורין מרגלית

דורין מרגלית היא מוזיקאית, סופרת, ומורה בקונסרבטוריון. בעלת תואר ראשון ושני בפילוסופיה יהודית, ספרות משווה, ומוזיקה, מאוניברסיטת בר-אילן. פרסמה מסות וביקורות על ספרות, אמנות, והגות יהודית, בכתבי עת בולטים. כתבה פואמות ו"פרלודים", שכמה מהם הופיעו בצרפת בתרגום. השתתפה בתכניות רדיו וראיונות אישיים, שדנו בנושא הלחנה ושירה. ספרה החדש: "סנפלינג על כחול הזקן", יצא בהוצאת "גוונים". כמו כן דיסק שני של לחניה לטקסטים של משוררים, ושלה, עומד לצאת בימים הקרובים, בסיוע אקו"ם וקרן יהושע רבינוביץ, ת"א.
הפוסט הזה פורסם בתאריך פרוזה עם התגים , , , . קישור קבוע.

13 תגובות על ?�?�?� ?�?????�?�?�?? ???? ?�?�?� ???�?�?� ???�???�?? ?z???? ?�?�???�?Y ?z???�???�??

 1. מאת דוד אדלר:‏

  התרשמתי מאוד מהלשון. ההתחלה "מאחוריו הותיר אשה אשר הקפיאה בתוך אישוניה הנמריים שתיקה זועפת, כנגד כיעור הזיקנה שקפץ עליה טרם עת" מהממת.

 2. מאת יואב בר-חיים:‏

  שלושים הפרלודים של דורין מרגלית מייצגים מבחר רחב ורב של נושאים, התנסויות, סיגנונות – וכולם כתובים בכישרון לשוני ותיאורי מעולה ורוויים חמלה ואהבת-אנוש. כמו אהבתה ליצירותיו של המלחין מהלר, או לרב-האמן בנגינת גיטרה, מנשה בקיש, המתווה כאיש אוהב, שמתייחס באבהות מסורה לא רק לתלמידיו הרבים, אלא גם לחתולי-רחוב רעבים. בכדי לא להאריך כאן, אציע שתראו את רשמיי מהספר, המופיעים בסוף הקובץ עצמו, יחד עם אלה של המשוררת מאיה בז'רנו.

 3. מאת צור:‏

  יונתן בן-נחום גאון אנדרייטד שספריו הותירו חותם בקרב מביני דבר.

 4. מאת יערה בן דוד:‏

  מחווה יפה עשה אלי אשד בהצגת שני פרלודים מרכזיים מתוך ספרה המרתק של דורין מרגלית. בקשב העמוק שלה לזולתה מתברר שמעבר ליכולתה לנתח חולשות אנושיות ולתת רקע תיאורי ההולם את מי שחי ונע בתוכו, היא יודעת גם לחמול. מסיפוריה עולה רגישות גבוהה לניואנסים של השפה באינטראקציה שלה עם הדמויות יוצאות הדופן והמורכבות שאיתן היא רוקמת שיח ושיג תרבותי ורגשי. כך היא מסוגלת לקלף את שריון המגן שעוטה אדם המעורר רגשות מעורבים ולחשוף את הרוך והעידון המסתתרים תחתיו. זהו ספר עם עקבות תרבותיים המתביית בלב.

 5. מאת דורין מרגלית:‏

  תודה לכם!

 6. מאת אלי אשד:‏

  המיטב של המיטב של השירה העברית בשפה האנגלית :אלי אשד משוחח עם גבריאל מוקד על כתב העת "הג'רוזלם רביו"
  http://www.yekum.org/2017/07/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-2/

 7. מאת ריבי וולקוביץ:‏

  בחירה מצוינת של אלי אשד עבור התאורים הנוקבים, החודרים והעמוקים של שתי הדמויות הספרותיות. רשמיי (כשהם מבודדים מיתר הפרלודים ומעמתים זה מול זה את שני הפרלודים): האחד קצר מהשני בהרבה, כי בראשון הדמות תוהה אך ממהרת לפסוק ולהפסיק את תהייתה, ואלו בשני – את היא זו שתוהה על הדמות ומתלבטת לגבי יכולתה לאהוב, ע"א שאת מכירה ומתארת היטב את שתיהן. דבר נוסף (שהוא מופלא בעיני, כקוראה חובבת) – בכל אחד משני הפרלודים, בתוך סבך פרטי-הפרטים, קיים משפט אחד הממצה את הדמות. בראשון – "…פני נער, פני רוצח, פני תלמיד חכם מעונה…" (כאשר אותן גבות עבותות שהיו "כשפתי ערווה פעורה" מתכווצות), ובשני – "…אין לו דבר עם מרחב הצלילים המפשט והוא שייך למין השני, אך לעומת זאת ניחן בדקות-הבחנה כמעט גאונית לריתמוס המבע הכתוב". 'לייק' גדול מאד. ברכותיי

 8. מאת אלי אשד:‏

  ביום שישי זה ה-12 ל-1 2018 יתקיים ראיון רדיופוני עם דורין חרגלית בין 12:30-14:0 אצל זיו בר ב- "מאחורי השמות", "מוסף לתרבות חברה ומוזיקה" לרגל יציאת ספרה: "סנפלינג על כחול הזקן" ואלבום שני בדרך של לחני לשירי משוררים וטקסטים שלה בסגנון עכשווי., אודות חייה, והמוזיקה שלה , על ספרה החדש והדיסק היוצא בעקבותיו.
  היא תשמיע גם קטעי גיטרה לטעמה של גיטריסטים אהובים עליה.
  אפשר יהיה לצפות בשידור ישירות דרך דף הפייסבוק של דורין
  https://www.facebook.com/dorin.margalit
  או דרך אתר התוכנית :
  http://www.radiohevrati.co.il

 9. מאת אלי אשד:‏

  בתוכנית רדיו עם דורין מרגלית שבה היא מספרת על חייה ןיצירתה בהגשת ועריכת זיו בר אפשר להאזין וגם לצפות כאן :

  https://www.facebook.com/zivbarguitar/videos/10214395591502141/?hc_ref=ARQegM_KaCm29MQA8CbLB0Ls7lrULhaK25JZnKFn75yetJ_jZxYCbNBCdxQ1HeJcKXo&fref=nf

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*