אוטופיה ודיסטופיה בקרמיקה – יצירה של אומנית הקרמיקה והמשוררת מיכל הירש נוי

בעבר יצאו בדפוס בשפה עברית כמה וכמה כתבי עת בעברית שעסקו במדע בדיוני ובפנטזיה בפרוזה, בשירה ובמאמרים: ‘סיפורי דמיון‘, ‘קוסמוס‘, ‘מדע דמיוני‘בשנות החמישים; ‘פנטסיה 2000′ ו’קוסמוס’ ‘המבחר של אסימוב‘ ו’עולם המחר’ בשנות השבעים והשמונים; ‘המימד העשירי’, ‘מרקורי’,‘חלומות באספמיה’ ו’לפריקון’ בשנות האלפיים.

כולם נסגרו ונעלמו. כתב העת העוסק בפנטסטיקה על כל נגזרותיה בשפה העברית שוב אינו קיים אלא ברשת בלבד באתרים כמו ‘יקום תרבות’, אבל לאחרונה התחום קם לתחייה בדפוס.

באוקטובר 2018 יצא לאור הגיליון הראשון של כתב עת חדש שאמור לצאת באופן סדיר ויפרסם מאמרים, סיפורים ושירים בנושאי פנטזיה, מדע בדיוני עתידנות, אוטופיה ודיסטופיה וכל מה שקשור בתחומים אלו. זהו כתב העת היחיד שאמור להיות מוקדש כולו לתחום הפנטסטי שיוצא לאור בדפוס בשנים האחרונות.

בכתב העת נדפסו מאמרים חשובים ובהם: מאמר של רן יגיל על סופר המדע הבדיוני הרלאן אליסון ועל הסופר הגרמני תומאס מאן (שיתפרסמו בקרוב באתר זה); מאמר של חן יסודות ‘האלוהות כמהות עתיקת נשימה’ (העוסק ביצירתו של הסופר דוד שחר, וועלוול טשרנין משורר יידיש, אתנוגרף, מתרגם ומבקר ספרות שכתב את על ‘בין אוטופיה לדיסטופיה’; מסה העוסקת ב’ספר גן העדן’ מאת איציק מאנגר; מסה של יבשם עזגד ‘העתיד שבא מן העבר’ על הסופר האוטופיסט רב המכר מהמאה ה־-19 אדוארד בלאמי שניסה לתאר בפרטים את העתיד האוטופי הסוציאליסטי של שנת 2000; מסה של דביר מלניק, ‘הדיאלקטיקה בין אוטופיה לדיסטופיה ביצירת חורחה לואיס בורחס; מסה של ברק ברתנא במסה ‘המבט האוהב’; מסה של רן בן־יוסף, ‘התהום שמביטה בחזרה’, המציבה כמה וכמה שאלות בהסתמך על סדרות בעולם כמו ‘מסע בין כוכבים’ והמציאות המוצגת בסרט, ומנסה למקד את הטוב והשוני שחל בתפיסת האדם כלפי היחס לבעלי החיים; ומאמרים על סופרים חשובים אחרים שנגעו בפנטזיה ובאוטופיה לצד יצירות ספרות .

ישנו גם מאמר של כותב שורות אלו על אבי בית הספר לאמנות “בצלאל ” בוריס שץ והיצירה האוטופית שלו שבה חזה את שנת 2018  “ירושלים הבנויה ” ותוכלו לקרוא אותו גם ב’יקום תרבות

עוד בגיליון, שירים של רפי וייכרט, יואב חייק, יהודה ליב ויטלזון, יודית שחר, איתמר יעוז קסט, סיגל בן־יאיר, עמוס אדלהייט ויחזקאל נפשי. סיפורים של אורציון ברתנאאבנר הנמן, צדוק עלון, ברק ברתנא.

כתב העת נערך בידי חוקר ומבקר הספרות החשוב אורציון ברתנא שהוא גם סופר פנטסיה בפני עצמו .

בשירתו מופיעה הפנטסיה לצד הרבה נושאים אחרים. בסיפורת שכתב – מסיפורים קצרים מאוד ועד רומן – האלמנט הפנטסטי דומיננטי ואפשר למצוא אותו בספריו אלה:

‘שריפות: סיפורים’ (תל אביב: ספרית פועלים, תשמ”ו 1985). זהו קובץ סיפורים קצרים פנטסטיים. הסיפור ‘שריפות’ שנתן לקובץ את שמו והסיפור ‘קונכייה’ הופיעו במקור במגזין המדע הבדיוני פנטסיה 2000 הכולל גם את הנובלה המרשימה של ריאליזם פנטסטי ’אור גנוז’, אחת מיצירותיו הבולטות של ברתנא .

Image result for ‫שריפות אורציון ברתנא‬‎

  • חצרות‘, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1991. זהו קובץ משלים ובו סיפורים קצרים מאוד.

  • ‘השעות הטובות הן שעות הלילה’, תל-אביב: ספרית מעריב, תשנ”ה 1994. זהו קובץ סיפורים, מהם פנטסטיים.

Image result for ‫שריפות אורציון ברתנא‬‎

  • ‘המקום שבו הכול מתחיל’, תל-אביב: עמדה, תשע”א 2011. זהו רומן פנטסטי על ילד בעל פוטנציאל לכוחות־על שצריך להחליט אם להגשים את כוחותיו המופלאים או לדחות אותם ולהישאר ילד רגיל.

Image result for ‫המקום שבו הכל מתחיל‬‎

  • הנובלה ‘אור גנוז’ הופיעה פעמים: בקובץ ‘שריפות’ (1985), ובקובץ ‘השעות הטובות הן שעות הלילה’ (1994).

לפניכם ריאיון שערך אלי אשד עם אורציון ברתנא.

אלי: מהי מטרת כתב העת?

Image result for ‫אורציון ברתנא‬‎

ברתנא: כתב העת’ נכון’ מוקם גם מתוך המחשבה כי אין עד כה מרכז בספרות הישראלית שישים לעצמו מטרה לפרסם ספרות פנטסטית עכשווית זו, וגם לעיין בה ולהעריך אותה. ‘נכון’ מוקם כדי לעשות זאת.

אלי: כל כמה זמן כתב העת אמור לצאת ?

ברתנא: כתב העת אמור לראות אור כל חצי שנה. הגיליון הקרוב מתוכנן למרץ או לאפריל 2019.

אלי: מה חשיבותו לדעתך דווקא בעת הזאת ?

ברתנא: ספרות הדמיון היוצר, רגשית והגותית, שהיא ספרות העל מציאותי או ספרות הפנטזיה או ספרות המטפיזיקה או ספרות המציאות הסמלית, היא עיקר הספרות בתקופה שלנו. המחשבה האנושית הגדולה נמצאת בה. מאין באנו, מי אנו, לאן אנחנו הולכים – אלה שאלות יסוד שבעיקר היא, אולי רק היא, עוסקת בהן בספרות זמננו.

אלי: איך בעצם אתה מגדיר את הז’אנר או הז’אנרים שבהם הוא עוסק?

ברתנא: לספרות העל מציאותי משתייכות קבוצות גדולות מאוד של ספרות מאז היות הספרות ועד היום. ביניהן: ספרות דתית, ספרות הפנטסיה לסוגיה, ספרות המדע־הבדיוני, גם מרבית ספרות הילדים הטובה. כל אחת מאלה שנימנו כאן היא קבוצת על בפני עצמה, וכוללת סוגים ותת סוגים. לא כולם מוכרים בזמננו, ולא אל כולם ישנה התייחסות הקורא.

במאה האחרונה היא כונתה כינויים שונים על ידי חוקרים שונים, ביניהם הכינויים: פנטסיה, אגדה, מיתוס, ספרות עממית, מטא-ריאליזם, ספרות מטאפיזית ועוד.

אלי: למה נתת דווקא את הכינוי ‘אוטופיה – דיסטופיה’? האם זה בעיניך אכן הכינוי הממצה ביותר?

ברתנא: בעיניי אוטופיה ודיסטופיה עוסקות באפשרות או באי האפשרות של גאולה בכל משמעויותיה, דתיות ואחרות. הנושא תחום אבל כל כך חשוב ומהותי לכל בן אדם, והוא הרבה מעבר להגדרה המצומצמת, ההיסטורית, של אוטופיה ודיסטופיה. אפשר לומר שזו גאולה מול חורבן, ישועה מול אסון. אנחנו, בצורתנו האנושית יכולים רק להתגעגע לגאולה, לנסות להיזהר מאסון. בכך עוסקות, בעיני האוטופיה והדיסטופיה.

בכללותה אפשר לקרוא לספרות זו אוטופיה ודיסטופיה – ספרות שמביטה מן ההווה לעתיד ונעה בין שני קטבים של חזון – בין הגאולה לבין האסון, או: ציפייה לעתיד במובן של יש מופלא, וצפייה מזהירה במובן של אסון שעלול להתרחש.עולם הספרותי עוסק תמיד בטוב האוטופי, כל אדם יש לו אוריינטציה ערכית או דתית, כולם רוצים גן עדן ולא גיהינום. אז בעצם הספרות הטובה מנסה להצביע מהי האוטופיה איפה הטוב ולאיזה כוון צריכים להגיע, והצד ההפוך זה איפה הרע שמאיים עלינו איזה אסונות אורבים לנו ולאיזה פח אנחנו עלולים ליפול אם לא נזהר. בכתב העת אנחנו מחדדים את זה ומראים מה חשוב לאנשים ומה המטרה שלהם”.

אלי: האם בעבר עסקת ככותב וכעורך וכחוקר בתחום הספרותי הזה?

ברתנא: בוודאי. הרצאתי עליו בצורות שונות – קורסים בספרות מדע בדיוני, קורסים בנושא ספרות פנטסטית בספרות העברית ובספרות העולמית עוד בהרבה מוסדות אקדמיים, ביניהם אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת בר אילן, הטכניון, מכללת סמינר הקיבוצים, אוניברסיטת אריאל. כתבתי עליו ספר, הפנטסיה בסיפורת דור המדינה, וכן פרקים בהרבה ספרי מחקר ועיון אחרים שלי.

Image result for ‫שריפות אורציון ברתנא‬‎

אלי: מה אתה חושב מצבו של הנושא הזה של הז’אנר -סוגה כיום בעשור השני של המאה ה-21 בסיפורת הישראלית וגם העולמית ?

ברתנא: זה הנושא החשוב ביותר בספרות העולם וכמובן גם בזו שלנו, אם כי הרבה עדיין לא מבינים זאת. גם משום כך חשוב בעיניי עצם קיומו של כתב עת זה.

עד כאן אורציון ברתנא.

ערב השקה של כתב העת בהנחיית אורציון ברתנא ורן יגיל יתקיים בחנות הספרים ‘סיפור פשוט’ שבזי 36, נווה צדק תל אביב, יום ראשון 25 בנובמבר 2018 בשעה 19:30. בואו בהמוניכם.

ראו גם:

יאיר בן חיים על ‘נכון

3 תגובות

השאר תגובה

אנו שמחים על תגובותיכם. מנגנון האנטי-ספאם שלנו מייצר לעתים דף שגיאה לאחר שליחת תגובה. אם זה קורה, אנא לחצו על כפתור 'אחורה' של הדפדפן ונסו שוב.

הזן את תגובתך!
הזן כאן את שמך

9 − שלוש =