קסדה לקריאת מחשבות – היבטים משפטיים

חיים מזר

אחד הנושאים הפופולריים בספרות המדע הבדיונית  הוא קריאת מחשבות. ביצירות אלה מתוארות היכולות של הדמויות שניחנו ביכולת זו. לדעת מה אחרים חושבים מבלי לדעת שאלה האחרונים מודעים לכוח של בעלי יכולת זו. ההתפתחויות המהירות בחקר המוח בשנים האחרונות מגלות יותר ויותר הבנה באשר לתהליכים המוחיים, במה  שמתרחש בתאים האפורים. פיתוח יוצאי דופן ואפילו אזוטרי משהו  של  הצבא האמריקאי הוא קסדה המיועדת לטייסי מטוסים שכל החובש אותה על ראשו יכול להפעיל מערכות שונות במטוס בכוח המחשבה. נלך צעד אחד קדימה ואפילו מספר צעדים קדימה עמוק לתוך המדע הבדיוני ונקבל כהנחה שפותחה קסדה שכול החובש אותה אפשר לקרוא את המחשבות שלו . שקיפות זו היא הרבה יותר חזקה מבדיקת רנטגן או למשל בדיקת אולטרה סאונד. לכך יהיו השפעות מרחיקות לכת לא מעטות מנקודת מבט משפטית.

עוצמתה של קסדה זו תהיה חזקה יותר מזו של מכונת אמת במספר סדרי גודל וכפועל יוצא תהיה לה גם תקפות משפטית גדולה מאוד. אם לנקוט בלשון זהירה התקפות האמפירית  וכפועל יוצא החלטות של בתי המשפט  תהיינה קרוב לוודאי מוחלטות מבחינה רציונאלית טהורה. מקומה הטבעי של קסדה כזו הוא באגפי החקירות  של גופים ביטחוניים. ואצל  משרדי  חקירות פרטיים, שהרי על פניו יכולת האכיפה שלהם לחייב נחקרים לחבוש קסדה, היא מוחלטת.

אכיפה זו מקלה על חקירותיהם  וכנגזר בכך על הפללתם והרשעתם  של אלה או אחרים. באותה מידה יכול לבוא אדם פרטי ולרכוש קסדה כזו  לצרכים שונים. על פניו יכול/ה גבר או אישה לכפות על בן הזוג השני את חבישתה של הקסדה כדי שיוכל או תוכל  לדעת אם הוא או היא בגדו בו או בה . תהיה בידיו או בידה להגיש עילה לגירושין בבית המשפט. גם ארגוני פשיעה עלולים למצוא שימוש בקסדה. לדעת מה נעשה בארגוני פשיעה אחרים או לחקור את עמיתיהם בארגון שלהם עצמם. ראש משפחת פשע ינסה לחקור בכוח אם מישהו בארגון שלו חותר תחתו ולהוציא עליו חוזה.

דוגמאות אלה מראות עד כמה מכירתן או השכרתן של קסדות אלה היא בעייתית. מה עושים כדי להתמודד עם מצב זה? צעד ראשון הוא להטביע על קסדות אלה את שם היצרן, מספר היצרן ומספר סידורי. יש לעשות כל שניתן  למנוע זיופים. מתבקשת מכך חקיקה תואמת. יש גם להתנות ייצור זה ברישיון ייצור. מי רשאי לייצר קסדה זו ומי לא. אם לנקוט בלשון משפטית מדובר במורשי ייצור. ייצור ללא רישיון ייחשב לעבירה פלילית. כך גם לגבי  מוכרי הקסדה. מכירת קסדה כזו תיחשב לעבירה פלילית  ויחייבו את הנאשם בקנס ו/או מאסר.

צעד שני הוא קבלת רישיון לרכוש קסדה זו. מי רשאי להשתמש בה ומי לא. אם לנקוט בלשון משפטית מדובר במורשי רכישה. רכישתה של קסדה על ידי מי שאינו מורשה לכך תיחשב לעבירה פלילית. יש לקבוע גובה קנס ו/או מאסר. העונשים הן עבור המוכר והן עבור הרוכש צריכים להיות מחמירים ביותר. בכל מקרה יהיה צורך לחדש את רישיון הרכישה  מדי שנה. מי שלא יעשה זאת הקסדה תוחרם לצמיתות וייקנס.

צעד שלישי הגדרת מצב קיצון. שבו אי ביצוע חקירה כזו עלול לגרום לאובדן חיי אדם או ליצור נזקים כלכליים בלתי הפיכים. השימוש בקסדה במקרים של עבירות קטנות ייאסר. יחד עם זאת יש להשאיר מרחב פעולה לגורם החוקר לקבוע מה ייחשב למצב  קיצון ומה לא. מה ייחשב לפצצה מתקתקת ומה לא.

צעד רביעי . חברת חקירות או אדם פרטי ידרשו להציג תעודת יושר ולהסביר לצורך מה מיועדת הרכישה. יכול להיות שיהיה צורך לקבוע תעריף רכישה גבוה על מנת לצמצם  רכישות המוניות.

צעד חמישי. יש לבחון את מעמדם של עורכי הדין. עדות הנגבית באמצעות קסדה כזו עלולה להכביד על עורכי הדין של מורשיהם. כאשר הנחקר מחויב בחבישתה של הקסדה  כל תשובה שלו היא בפועל חקירה תחת אזהרה. אין גם שום אפשרות שהיא להגיע להסכמי טיעון. אין לכך שום ערך שהוא.

צעד שישי, אילוצו של מין דהוא לחבוש קסדה כזו היא בעצם חדירה לצנעת הפרט. מצב זה עלול להיות מוקצן כאשר תפותח קסדה שכל החובש אותה יוכל לקרוא מחשבות של אחרים . חבישת קסדה כזו בכל אירוע חברתי תסגיר מיד את כוונותיו של בעל הקסדה. הוא יכול להיכנס לחדר אחר סמוך למקום האירוע החברתי ומשם לקרוא את מחשבותיהם של אלה שהוא רוצה לדעת מה הם חושבים. יש על כן לקבוע שכול הרוכש קסדה כזו ואשר איננו גוף מוסדי, עצם הרכישה תהווה עבירה פלילית.

צעד שביעי. זהו אולי החשוב יותר. בכל חקירה שהיא יש לבקש רשות מהנחקר לחבוש קסדה זו.

הדיון המוצג כאן יכול להישמע אזוטרי, אך ההתפתחויות התמידיות בחקר המוח מחייבות גם התייחסות  משפטית. מין הראוי שדיון זה יהיה בכתבי עת משפטיים ובכנסים משפטיים. רצוי להתחיל  בדיונים אלה מוקדם ככל שניתן. את הבעיות המוצגות כאן אפשר להכניס לכותרת צפי משפטי.

השאר תגובה

אנו שמחים על תגובותיכם. מנגנון האנטי-ספאם שלנו מייצר לעתים דף שגיאה לאחר שליחת תגובה. אם זה קורה, אנא לחצו על כפתור 'אחורה' של הדפדפן ונסו שוב.

הזן את תגובתך!
הזן כאן את שמך

17 + שתים עשרה =