http://xalienpunkx.blogspot.co.il/2013/03/alien-beings-in-france-basses-alps-1965.html

These aliens were witnessed by Maurice Masse, in the Basses Alps, in France, on the 1st July 1965. They were described as being 4ft tall, with huge pumpkin shaped heads, no hair, white skin, no noses and large slanted eyes. They were both wearing green overalls and seemed to be picking lavender shoots from his field

מאת חיים מזר

המאמר פורסם בביטאון המרכז הישראלי לחקר עב”מים  – גיליון  מס’ 1, אוקטובר 1993


בעדות  שנמסרה על מפגש עם הומואידים ב-Valensole שבצרפת, בתאריך 1.7.1965, ניתן תיאור מפורט של מבנה גופם של ההומאידים שאיתם נפגשו. מבנה הראש שלהם שונה ממבנה הראש של בני האדם. אחד הפרטים המדגישים את שונותם מאתנו הוא העיניים. אם נציב את ראש האדם על מערכת צירים תלת ממדית, העיניים תהיינה מקבילות למישור הפנים. מקבילות זו נמצאה גם אצל הומואידים בעלי מבנה ראש זהה לזה שלנו. אצל ההומואידים במקרה המדווח, מבנה הראש מזכיר ראש של עופות. הפנים משוכות לאחור ולכן גם העיניים  שלהם נטויות כלפי מישור הפנים. לכך השפעה ישירה על שדה הראייה. אם נשווה את שדה הראייה שלנו לזה של ההומאידים המדווחים, נבחין בשני הבדלים.

1. מרחק הצטלבות המבט של שתי העיניים החיוני לקבלת עומק (מה שבצילום נקרא צילום סטריאוסקופי) גדול יותר אצל ההומאידים מאשר אצל בני האדם. אפשר לראות זאת בבדיקה גיאומטרית. אם העיניים בשני המקרים מוצבות באותו מרחק זו מזו, הרי אצל בני אדם – כפי שנראה בציור – מרחק ההצטלבות הוא 1.7 ס”מ  מהפנים ואצל ההומואידים המרחק הוא 2.2 ס”מ. באותם נתונים המתוארים בתמונה, אצל ההומאידים מרחק ההצטלבות גדול ב- 30% מאשר אצל בני אדם.

2. אצל בני אדם שדה הראייה  האופקי קרוב ל-180 מעלות. התמונה בשולי שדה הראייה מאבדת מהחדות שלה ומטשטשת. אצל ההומואידים במקרה זה, שדה הראייה גדול מ-180 מעלות. איבוד החדות זז אחורה במספר מעלות. השוליים שעבורנו לא חדים, עדיין נשארים חדים אצל הומואידים אלה. הם יכולים בתחום מעלות זה, לצפות בצדדים בלי להסיט את  הראש – דבר שבני אדם חייבים לעשות אם ברצונם לראות מה נעשה בצדי ראשם.

ראו גם:

מדוע להומואידים בעלי ראש גדול יש צוואר שהולך ומתרחב? עוד בדיקה מאת חיים מזר

מקור התמונה:

http://xalienpunkx.blogspot.co.il/2013/03/alien-beings-in-france-basses-alps-1965.html

Peter  Brookesmmith(Ed) – The UFO casebook Orbis  Publishing  \

1991

השאר תגובה

אנו שמחים על תגובותיכם. מנגנון האנטי-ספאם שלנו מייצר לעתים דף שגיאה לאחר שליחת תגובה. אם זה קורה, אנא לחצו על כפתור 'אחורה' של הדפדפן ונסו שוב.

הזן את תגובתך!
הזן כאן את שמך

4 × אחד =