Niccolo_Machiavelli

מינויו של מנכ”ל חדש לחברה מעורר לא פעם שאלות ולעיתים גם חששות באשר לגורל החברה ולגורלם האישי של עובדים רבים, לעיתים גם הבכירים שבהם. האם ימשיכו בעבודתם או שמא יאלצו לפרוש? מה תהיה המדיניות של המנכ”ל החדש, בפרט לגבי גישתו איך ארגונים אמורים לתפקד, ומהי תפישתו הכלכלית? זהו רק קומץ ממכלול גדול של נושאים היכול לעניין כל עובד בחברה.

כל נושא שהוא שאפשר להעלות על הדעת ואשר יש בו רלוונטיות לגבי עתידה של החברה תלוי לא מעט באנשים הכפופים לו ואשר איתם הוא עובד מדי יום ביומו. אלה האנשים שלהם הוא מאציל סמכויות ואשר אמורים להעביר בחברה לכל אורך המדרג הארגוני את רציונל העבודה שלו. הדבר הבסיסי ביותר שאותו מנכ”ל חדש חייב להביא בחשבון הוא יחסי אנוש. האם הוא אדם שנוח לעבוד איתו והאם הוא קשוב לכפופים לו, או שמא הוא אדם תקיף ונוקשה העובד בדרך של תכתיבים והנחתות? קשה להאמין שאדם כזה יצליח לשרוד לאורך זמן בתפקיד זה. סוג כזה של עבודה יעורר לא מעט רתיעה ויהיו לא מעט עובדים שינסו לחתור תחתיו. לא בטוח שההחלטות שלו תהיינה יעילות. ליחסי האנוש קשר הדוק לתרבות הארגונית של המקום.

אדם שצמח בתוך החברה והגיע לפסגה מכיר את הנפשות הפועלות ומכיר גם את התרבות הארגונית לגווניה בכל אחד משלבי המדרג הארגוני. אדם שבא מבחוץ לא מכיר את התרבות הארגונית ומטבע הדברים צריך ללמוד את המקום, להכיר את הנפשות הפועלות וללמוד את השפה שלהן. הכרה כזאת בטרם כניסה לתפקיד מחייבת חפיפה מנהלית עם המנכ”ל הפורש על מנת להכיר לא רק את האפיונים המקצועיים, אלא גם את האנשים שאיתם הוא אמור לעבוד.

מנכ”ל טוב צריך לעבוד “בראש אחד” עם הכפופים לו. לצורך זה הוא יכול וצריך לקדם אנשים שעבד איתם קודם למינויו ואז מתבקשות תזוזות של ממלאי תפקידים. הוא יכול גם לגייס אנשים מחוץ לחברה לאותם תפקידים שהוא מוצא לנכון. במקרה כזה עלולות להתעורר התמרמרויות בין עובדי החברה שירגישו מקופחים. הם ירגישו שלא קודמו ויראו בכך משום פגיעה במעמדם המקצועי ובמעמדם הארגוני. המנכ”ל החדש חייב לבנות את הצוות איתו יעבוד בהרבה רגישות וטקט. אם יחליט להביא אנשים מבחוץ, עליו ליידע את עובדי החברה על כוונתו ולקיים פגישות בין שתי קבוצות אלה. עליו לבנות תמהיל מושכל של עובדי חברה ותיקים ועובדים חדשים. מן התבונה יהיה לקיים פגישות פורמליות ובלתי פורמליות בין שתי הקבוצות על מנת שיכירו אלה את אלה, ובכך ליצור עד כמה שאפשר אווירת עבודה נינוחה. במידה והוא מרגיש שחלק מהעובדים משחקים משחקי אגו עליו להביא זאת בחשבון. משחקי אגו עלולים עם הזמן להיות פצצה מתקתקת שתשפיע על מהלך העבודה ויש לנטרלה מבעוד מועד.

בחירת מקבץ עובדים זה יש לעשות באמצעות מחלקת כוח האדם, ובמידת הצורך להיעזר גם בחברות השמה. לכל עובד כזה יש לבנות פרופיל אישיותי ופרופיל מקצועי על מנת שאפשר יהיה לדעת למשל מי מתאים להיות ראש אגף ומי יעבוד עם מי. אם קיים פוטנציאל עימותי בין שני עובדים רצוי לצוות אותם כך שמפגשים ביניהם יהיו רק במסגרת המינימום ההכרחי. למנגנון גיוס העובדים יש לקבוע פרק זמן אופטימלי להשלמת המשימה, על מנת שהמנכ”ל החדש יוכל לעבוד כמה שיותר מהר בהיקף עבודה מלא.

בנוסף לעבודה השוטפת עם העובדים הבכירים, המנכ”ל החדש אמור גם מדי פעם להיפגש עם עובדים בדרגים נמוכים יותר על פי העניין המטופל. כדאי על כן שבטרם פגישתו עם עובד זה או אחר, יקבל רקע אישי על עובד זה, ובאותה מידה יש להכין את העובד לפגישה במידה וזו פגישתו הראשונה עם מנכ”ל זה. כל זאת מתוך מטרה שהפגישה תהיה נינוחה במידת האפשר. לא ליצור תחושה של אי נוחות בין שני הצדדים. עובד הדרג הנמוך עלול להימצא בתחושת מתח מעצם פגישה זו. מן התבונה שיקבל הסבר קצר בדבר תוכנה של הפגישה. מנכ”ל טוב לא יצור תחושה של התנשאות כלפי עובדים בדרגים הנמוכים. רצוי שהכנות אלה תהיינה חלק בלתי נפרד מתרבות העבודה ויקרינו תחושה של מנכ”ל קשוב ושל עובדים המוכנים לשתף פעולה. הכנות כאלו יתרמו רבות להצלחת החברה. דרך עבודה זו מן הראוי שתשמש גם מנכ”ל שבא מן החוץ ואשר לא מכיר את המקום. ההיקלטות שלו בדרך זו תהיה רכה ולא תעורר אנטגוניזם כנגדו.

הגם שהדברים הנאמרים במאמר זה הם תמציתיים ניתן לראות כי הצלחתו של מנכ”ל חדש היא שילוב של מבנה אישיותי ושל יכולת מקצועית על גבול האמנותי לגלות נכונות לעבוד עם אנשים שלא בהכרח באו מהשכונה של המנכ”ל.

השאר תגובה

אנו שמחים על תגובותיכם. מנגנון האנטי-ספאם שלנו מייצר לעתים דף שגיאה לאחר שליחת תגובה. אם זה קורה, אנא לחצו על כפתור 'אחורה' של הדפדפן ונסו שוב.

הזן את תגובתך!
הזן כאן את שמך

8 − 2 =