File:Ahab rex.jpg

שאלות לגבי ההיסטוריוגרפיה של המלך אחאב

מאת חיים מזר

לאחר דוד ושלמה, אחאב הוא המלך שהנפח הטקסטואלי המוקדש לו בספרים מלכים א’ ומלכים ב’ הוא הגדול ביותר. מוקדשים לו 210 פסוקים במלכים א’ החל מפרק טז’ פסוק 28 וכלה בפרק ככ’ פסוק 40. הוא מלך על ממלכת ישראל 22 שנה. נפח טקסטואלי זה מעורר מספר שאלות. האם אחאב היה יוצא דופן משאר מלכי יהודה וישראל? האם ניתן לזהות את הביוגרף שלו, שהרי לגבי מספר מלכים כמו דוד ושלמה בדברי הימים כתובים שמות הביוגרפים שלהם ולכל אחד מהם היה יותר מביוגרף אחד? בניסיון לדון בשאלה זו נחלק את הכתוב מבחינה נושאית.

פרק טז’- פסוקי מבוא הנותנים מידע כללי לגביו. הפעולה המדינית היחידה המוזכרת בפסוקים אלה היא נישואיו עם איזבל ביתו של מלך צידון.

פרק יז’-מסע בריחתו של אליהו הנביא מאחאב החל בנחל כהות וכלה בשהייתו הממושכת אצל אלמנה שאיננו יודעים לגביה דבר וטיפולו בבנה החולה.

פרק יח’- פרק זה מתחלק לשניים. החלק הראשון מתייחס לרדיפתם של אחאב ואיזבל את נביאי אלוהים. החלק השני מתייחס לעימות הטקסי רב הרושם בין אליהו לנביאי השקר. טקס אשר בסופו אליהו טבח ב-400 נביאי השקר.

פרק יט’- תיאור מסע בריחה נוסף של אליהו מאיזבל. הפרק מתאר דו-שיח בין אליהו למלאך אלוהים. בפרק ישנה גם התייחסות לפעילויות מדיניות שלו. הוא משח את חזאל למלך על ארם ואת יהוא בן נמשי משח למלך על ישראל.

פרק כ’- הפרק מוקדש בעיקרו ליחסים המדיניים שבין אחאב לבן הדד מלך ארם שהיו רעים ביסודם. זה האחרון רקח מלחמה נגד אחאב והפסיד בה.

פרק כא’-סיפורו של נבות היזרעאלי והעימות הקשה שבא בעקבותיו בין אליהו לאחאב.

פרק כב’- עיקר הפרק מוקדש ליחסים בין אחאב ליהושפט מלך יהודה על רקע ההכנות לקראת המלחמה עם ארם, מלחמה בה אחאב נהרג.

כפי שאפשר לראות כל פרק מוקדש לנושא אחד, התיאורים מפורטים ביותר והם נעים בעיקר סביב שלוש דמויות אחאב, איזבל ואליהו הנביא.  כמעט לא מוזכרים מפעלי בנייה בימיו של אחאב מלבד  בפסוק אחד-פרק כב’  39. והיחסים הבינלאומיים מצטמצמים לנישואים עם איזבל ולמלחמות עם ארם. בפעילויותיו אחאב לא שונה משאר מלכי יהודה וישראל. כך גם באשר ליחסיו עם הנביא בן תקופתו, במקרה זה אליהו. אם כן מדוע קרוב לשבעה פרקים מתוך ספר מלכים א’ מוקדשים למלך זה? יכול להיות שלרשות מחבר הביוגרפיה של אחאב עמדו מקורות רבים ומפורטים בהם עשה שימוש. האם קיימת אפשרות לדעת מי היה הביוגרף?

בספר דברי הימים ב’ כ’ פסוק 34 נמסר   כי יהוא בן חנני כתב את דברי ימי יהושפט מלך יהודה. מלך זה היה בן תקופתו של אחאב וחי מספר שנים לאחר מותו של אחאב במלחמה. האם קיימת אפשרות שיהוא בן חנני הוא גם זה שכתב את דברי ימיו של אחאב?

אחאב ואישתו איזבל צייר William Francis Marshall

ראו עוד על בני משפחתו של אחאב:

 הגבירה איזבל אישתו של אחאב 

הגבירה עתליה בתו של אחאב

אחאב ואליהו הנביא

תגובה אחת

השאר תגובה

אנו שמחים על תגובותיכם. מנגנון האנטי-ספאם שלנו מייצר לעתים דף שגיאה לאחר שליחת תגובה. אם זה קורה, אנא לחצו על כפתור 'אחורה' של הדפדפן ונסו שוב.

הזן את תגובתך!
הזן כאן את שמך

חמש עשרה − ארבע =