חיים מזר חבר האגודה האסטרונומית הישראלית הוא חוקר העב”מים והחייזרים הידוע והמוערך ביותר בישראל.במאמר זה הוא מנתח לעומק את התיאוריה של הסופר הישראלי לשעבר זכריה סיטשין הנתמכת כיום בידי הסופר בן –עמי לבבי בסדרת ספרים שטוענים שהדמויות המתוארות בסיפורי המיתולוגיה שומרית –בבלית –האשורית ( וגם המצרית ) הקדומה הן כולן חייזרים מכוכב לכת אחר במערכת השמש ניבירו .האומנם ?

עד כמה ניתן לסמוך על הטענות האלו המסתמכות  מצידן על הידע של סיטשין בשפות השומרית והאכדית ?

בחזרה לכוכב הנפילים:ביקורת על זכריה סיטשין

מאת חיים מזר

סדרת הספרים של זכריה סיטשין מטפלת במיתולוגיה השומרית-אכדית –בבלית –אשורית . הטיעון המרכזי שלו הוא שבני תרבות חוץ ארצית ביקרו בכדור הארץ והשאירו את חותמם על חלק מהאנושות.תזה זאת מעוררת מספר שאלות.

סיטשין טוען שהחייזרים מגיעים מכוכב לכת שהמסלול שלו שמגיע לקצוות מערכת השמש מביא אותו אחת לכמה אלפי שנים להתקרב לכדור הארץ. .

מבחינה אסטרונומית המסקנה המתבקשת היא שלכוכב ניבירו מסלול אקסצנטרי ביותר. תקופות ממושכות ביותר, והכוונה היא למאות שנים, שוררת על פיו חשכה מוחלטת והחורף גם הוא ארוך במיוחד. רק תקופה קצרה יכולים להתקיים עליו מים נוזליים. רוב השנה של כוכב הלכת ניבירו, אם אכן יש עליו מים הם קפואים. מדובר למעשה בקרח. לשם השוואה על טיטן , ירחו של שבתאי, שוררת טמפרטורה של C° 180 – . קרח המים על פניו קשה כמו סלע.

אם אכן יש על ניבירו חיים תבוניים והם אכן דמויי אדם, הם לא יכולים לשרוד בתנאים כאלה, אלא אם כן הם מצאו דרך לחיות מתחת לאדמה. האם יש לכך עדות במיתולוגיה השומרית? בנוסף לכך אין סיטשין מסביר כיצד  בדיוק חלקיקי הזהב  שאותם לטענתו  הם מחפשים מאחר שהם מגינים עליהם בעולמם  ושעבורם הם היגיעו לכדור הארץ מגינים על האטמוספירה שלהם . מה הוא המנגנון הכימי המאפשר זאת?

סיטשין היה בין המעטים שידעו שומרית, מה שמקנה לכאורה אמינות לתרגומיו ולטענות שהעלה ביחס לשומרים ולהשפעות היסטוריות קודמות עליהם.היותו שייך לקבוצה הקטנה לכאורה של דוברי שומרית מעוררת בעיה מתודולוגית לא פשוטה.מאחר ומעטים מכירים שפה זו, מעטים עוד יותר יכולים לבקר את טיעוניו והרי לכל תיאוריה מטבע הדברים מתלוות טענות נגד, אלא אם כן תיאוריה זו מוכחת כנכונה מעל כל צל של ספק.

מאידך המעטים האלו הם לא כל כך מעטים. –יש מינימום של כמה עשרות –מאות אנשים שמכירים היטב את השפה הזאת באוניברסיטאות ברחבי העולם ויש עוד מאות עד אלפים שלמדו את השפה הזאת לאורך השנים באוניברסיטאות.

יש מספר גדול בהרבה של אנשים שמכירים את השפה האכדית הקרובה לשפות השמיות כמו העברית והערבית, ולכן קלה יותר ללמידה, מינימום של כמה אלפים,  וגם בה נמצאים טקסטים רבים שאליהם מתייחס סיטשין.

עם התרחבות הידע בשומרית במהלך השנים, גדל מספרם של אלה המכירים את השפה ויכולים לבדוק עבור עצמם את טענותיו של סיטשין לגבי מה שכתוב בלוחות השומריים והאכדיים והאם הם אכן מדברים ונותנים פרטי פרטים על גזע חייזרי בשם “אנונאקים”.

. .חוקרי שומרית שאין ספק בידיעתם את השפה הזאת העבירו ביקורת על דבריו של סיטשין. ביקורת שאותה אפשר למצוא באתרים שונים באינטרנט ומחוצה לו .

ביקורת זו, אם לנקוט בלשון המעטה היא לא סלחנית.נראה שהפיענוח של סיטשין שנוי מאוד במחלוקת בעיני המומחים האחרים בנושא.

שאלה נוספת היא האם באמת השפה השומרת פוענחה במלואה. רק לאחרונה, בעקבות עבודה של 90 שנה הופק מילון אכדי- אנגלי. האם אכן כל הכתבים השומריים פוענחו ותורגמו?

במאמר של אלי אשד לא מופיעות הקבלות של סיטשין עם מיתולוגיות אחר כמו המיתולוגיה ההודית, המיתולוגיה הסינית, המיתולוגיה של הקלטים, מיתולוגיות של שבטי האינדיאנים ועוד. תיקוף טענות כה גורפות מחייב התייחסות למיתולוגיות אחרות. האם תימצאנה מקבילות ואם לא, יכולות להתעורר תהיות לגבי הדרך בה מפרש סיטשין את המיתולוגיה השומרית. סיטשין טוען למשל כי אותם חוצנים שבאו לעולמנו ביצעו מניפולציות גנטיות על קופי האדם מתוך מטרה לייצר עבדים שישרתו אותם. במיתולוגיה ההודית קופים מככבים כדמויות חשובות. האם ישנה איזו שהיא התייחסות מצידה של מיתולוגיה זו למניפולציות גנטיות?

אם להישאר במיתולוגיה ההודית מצויים בה תיאורים מפורטים ביותר, ברמה של ספר יצרן, של כלי טיס-וימאנות.

דוגמה לתיאור הנדסי מקביל היאשל הרכב  המתואר בפרק א’ בספר יחזקאל. למיטב ידיעתי זה לא מצוי אצל סיטשין. בעקבות ספריו של אריך פון דניקן קראתי מיתולוגיות רבות כולל המיתולוגיה השומרית. לא מצאתי בהן מקבילות לתיאורי הווימאנות, אם כי ישנן רמיזות ידע תעופתי במיתולוגיות שונות. אלה גם לא נמצאות בתרגום המונומנטלי של ש. שפרה “בימים הרחוקים ההם”-המיתולוגיה השומרית.

מכל מקום לא נחשפו ממצאים ארכיאולוגיים שיתמכו ולו חלקית בטיעוניו של סיטשין על קיומן של טכנולוגיות חייזריות בכדור הארץ בימי קדם . תגלית אחת כזאת היתה הופכת את הארכיאולוגיה על פניה.

לכל חברה אנושית שפה ותרבות משלה. מעבר מתרבות אחת לתרבות אחרת מחייב תהליכי סוציאליזציה לא פשוטים, שאם לא כן מי שמנסה לחיות ולו תקופה קצרה בסביבה תרבותית שונה ממה שהוא מכיר יתקל בקשיי הסתגלות רבים. המחשה לכך היא תחושותיו של כל מי שנסע פעם ראשונה לחו”ל. איך על כן מעבירים עולם תוכן תרבותי אחד לעולם תרבותי אחר? צריך למצוא מילים מתאימות אחת לשנייהולא תמיד זה אפשרי לבצע התאמות אלה. איך אם כן העבירו החייזרים מידע לשומרים? האם הם ידעו שומרית או שבני העם השומרי הכירו את השפה שלהם?

מי היו הכותבים של הלוחות שמהן למד סיטשין את ההיסטוריה של החייזרים ? האם היו אלה סופרים אנושיים או שהחייזרים עצמם ? אם היו אלו החייזרים מדוע שהחייזרים יעבירו את ההיסטוריה המלאה שלהם כולל תיאור הקונפליקטים בינם לבין עצמם לבני האדם ? איזה אינטרס יש להם בזה?

האם יש לכך איזה שהם סימוכין במיתולוגיה השומרית?

סיטשין טוען שרמתם הטכנולוגית של החייזרים היא פחות או יותר דומה לזו של סוף המאה ה-20. האם טכנולוגיה זו קפאה על שמריה ולא היו בה מאז פריצות דרך טכנולוגיות?

. עד כמה שידוע לנו משעה שמתרחשות פריצות דרך מחשבתיות וטכנולוגיות, הפיתוחים ההנדסיים באים זה אחרי זה כמו פטריות לאחר הגשם.דוגמה לכך הם מכלול הפיתוחים המדעיים וההנדסיים שמלווים אותנו ב-300 השנים האחרונות.

האם אותם חוצנים נמצאים באיזו שהיא תקופה של ימי ביניים בעולם הנדסי שלהם?

טענה אחרת שלו היא שהם חיים חיי אלמוות . גזע אנושי או מין כל שהוא של בעלי חיים יכולים לחיות מאות ואלפי שנים ואפילו יותר, אך תוחלת החיים של הפרטים בתוך אותו גזע היא מתוחמת. אם אכן הפרטים ניחנים בחיי נצח, סופו של דבר הם יגיעו למצב של התפוצצות אוכלוסין ותתרחשנה מלחמות על רקע של דרישה אקוטית לטריטוריה ולמזון. הצורך הבסיסי של הישרדות הפרטים יעשה שמות באותו גזע ואולי גם יביא להכחדתו.

מרק דאם מנסה להסביר בספרו “יהודים מהחלל החיצון” מדוע העם היהודי הוא העם הנבחר. לשבטי המסאי בקניה יש גם מיתולוגיה המתארת אותם כעם נבחר.  לרוב  או לכל העמים על פני  כדור הארץ יש טענות דומות , האם גם להם  לכולם יש רקע חייזרי דומה?

Image result for ‫בן עמי לבבי‬‎

בפגישה שהיתה לי עם מר בן עמי לבבי ממשיכו בישראל של זכריה סיטשין הוא הפנה אותי לספר חבקוק פרק ג’ ושם נאמר “ולפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו“. על פי פירושו למילה רשף משמעות אחת- הנעה רקטית, אותן להבות היוצאות מנחירי הפליטה של מנוע רקטי. זהו פירוש דחוק ביותר מאחר ולפסוק זה לא נלווים תיאורים הנדסיים כמו בספר יחזקאל. אני מתייחס אמנם רק לפסוק אחד ממכלול דבריו של לבבי, אבל בכל זאת מתעוררת אצלי הסתייגות באשר לגישה בה הוא נוקט.

שאלות ותהיות אלה מעוררות שאלה מרכזית אחת ומהותית. האם לסיטשין ולממשיכיו יש רקע במדעים ובהנדסה גם אם הוא אוטודידקטי? אי הכרה מינימלית בתחומים אלה עלולה להוביל למסקנות חסרות בסיס מדעי.

באשר לנרטיב עצמו, הרושם הוא שסיטשין יצר מתוך המיתולוגיה השומרית מיתולוגיה חדשה. יותר משהוא מפרש את המיתולוגיה השומרית הוא מפרש את המאה ה-20.

ראו עוד :

כוכב הנפילים:סקירה על רעיונותיו של זכריה סיטשין  החלק הראשון

כוכב הנפילים החלק השני

ביקורת סקפטית על זכריה סיטשין

האם סיטשין שגה ?

עוד ביקורת על זכריה סיטשין

10 תגובות

 1. קודם כל כיף לי לקרוא את המאמרים שדנים בקשר שבין המציאות והדמיון, ובכל זאת, בתאוריה של חיים מזר אפשר למצוא “חור” גדול, ולמה? מזר יוצא מן ההנחה שכל החלל החיצון – הוא קפוא, אבל האם זה נכון? אולי רק החלק שאנחנו, בני האדם, מכירים הוא קפוא, ובטווח מסויים מהקור, יש שוב אקלים חם. האם לא יתכן שהחלל שאנחנו מכירים הוא גשר למציאות שאין אנו יודעים עליה דבר? לדעתי, אי אפשר להסיק מסקנות לגבי כל היקום מתוך מה שמוכר לנו.

 2. לבתיה כ.
  את מאוד צודקת. אני מבין שקראת את הבקורת של חיים מזר. היום שלחתי לאלי אשד תגובתי על הבקורת
  אני בטוח שתשמחי לקרוא אותה.
  בו-עמי לבבי

 3. לבתיה כ. שלום
  חום או קור על כוכבי לכת הוא פונקציה של מרחק מהשמש. ככל שכוכב לכת כל שהוא רחוק מהשמש לו קר עליו יותר והוא מקבל פחות אור ממנה. ידע בסיסי באסטרונומיה לא יזיק כאשר נכנסים לנושאים אלה.

 4. מאמר התשובה של מר בן עמי לבבי למאמרו של חיים מזר יתפרסם בקרוב .
  ועימו יסתיים כאן הדיון ברעיונותיו של זכריה סיטשין באתר זה. לפחות כמאמרים נפרדים . תגובות ותשובות נוספות בעניין זה יצטרכו להתפרסם רק כתגובות למאמרים הקיימים בנושא.

 5. לחיים מזר,
  הנה עוד הנחה שגויה: איך אתה יכול להעריך ידע של מישהו על משהו, רק מפני שהתגובה שלו לא תואמת את הדיעה שלך. כשאין לי את הידע המתאים, ולא חשוב באיזה נושא, אני פשוט לא מגיבה עליו. במקרה זה, ולמרות שאומרים “שאין הנחתום מעיד על עיסתו” הידע שלי רב מאוד. ואני חוזרת ואומרת שאין האדם יכול להעריך את כל המתרחש ביקום, רק על פי מה שהוא מכיר.

 6. יש לי שאלה אחת …
  אם כל מה שנאמר ותורגם הינו נכון ..
  אם הייתה קיימת טכנולוגיה כה מפותחת עם החוצניים , ואשר מדברים על כך שהם הכחידו את הכל לפני עזיבתם אומנם נשארו מהם מעטים . למה השומרים השתמשו בלוחות חרס לכיתובים שלהם, אם הם למדו משהו מהחצוניים “אנונאקים” אז למה לא לקחו להם צורת שימור מידע אחרת ???? למה דווקא לוחות חרס שרופים באש , כאשר אנו יודעים שבהיסטוריה המצרית היה שימוש בניר מסוג -ברדי- ..

 7. שאלה נוספת שיכולה להישאל’ אם השומרים אכן היו חייזרים לשיטתו של בן עמי לבבי ,כמי שאמונים על טכנולוגיות של בניית ויצור חלליות, הם יכלו ליצר גם כלי תחבורה יבשתיים ולא להשתמש בסוסים לצורך תעבורה. האין בכך משום סתירה? תהייה זו והשאלה שמעלה נעאמנה אמג’ד:‏ מראים בעליל שתיאוריה של בן עמי לבבי היא מופרכת לחלוטין.

 8. מחר ב-23 לספטמבר לפי תיאורטיקני קונספירציה שזוכים לתשומת לב גדולה ברשת ובתיקשורת יופיע בשמיים כוכב הלכת העשירי “ניבירו ” ( שעליו דיבר לראשונה כותב ישראל שהפך לסופר רבי מכר בשם זכריה סיטשין ) והעולם יחרב .
  האומנם ? האם סיטשין המגלה של ניבירו אכן חזה שהוא יגיע לכאן בספטמבר 2017 ? ולסיום בונוס :קטעים משירת כוכב הלכת ניבירו של המשוררת המנוחה דיאנה מאן \
  ראו :
  נבואות” כוכב הלכת ניבירו ואחרית הימים על פי זכריה סיטשין ודיויד מיד
  https://www.yekum.org/2017/09/%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95-%D7%95%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D/

השאר תגובה

אנו שמחים על תגובותיכם. מנגנון האנטי-ספאם שלנו מייצר לעתים דף שגיאה לאחר שליחת תגובה. אם זה קורה, אנא לחצו על כפתור 'אחורה' של הדפדפן ונסו שוב.

הזן את תגובתך!
הזן כאן את שמך

eleven + 9 =