?�?�?�?�?� ?�???�?Y ?�???�???? "?�???�?z?�??" – ?�"?? ???z?�?�?Y ?????�?�

?????�?? ?�?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�???� ?�?�?�?�?? ?????�?�?�?�?? ???�?� ?z?�?�???�?? ???? ?z???z???� ?�?z?�?�?? ?�?? ?�"?? ???z?�?�?Y ?????�?� ?�???�???� ?�?�?�?�?? ?????�?�?�?�?? ?????�?�?�?? (???s ???? ???� ???�?�?�?�?�??), ?�?�?�?�?�???�?�??, ?�?�?�???�?�?Y – ?�?�?�?�?????� ?�?? ???�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�???�?Y.

?�?�?�?�?� ?�???�?Y ?�???�???? "?�???�?z?�??"

?z???? ???z?�?�?Y ?????�?�

?z?�?�?�???� ???�?�???�?? ?�?? ?z???z?? ?�?�

?????�?? ?z???�?�???�??: ?????� ???�?�

?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?Y "???�?�?�?? ?�?�?�?Y"

?�?�?�?????� ?z?�?�?�???? ?�???Y:

?�???�?� ?�?�???�?? ???? ?�???�????

?�?�?�?� ?�???Y ?�???�?Y ?�?�?? ???�?� ?z?�???�?�???�?? ?�?z?�?�?????z?�?? ?�?�?�?????�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?? ?�?? ?z?�?? ?�?�?�?�?�?� "?�?�?�" ?�?z?�?�???? ???? ???�???�?�?? ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�????, ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?�???� ??"???�?�?�?? ?�?�???�???�" ?�?? ?�?�?????� ?�?z?�"?� ???? ?�?�?� ?�?�?�?z?� ???� ?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?�?? ?z?�?�?????�??, ?�???? ?�???? ?�?�???�?�?? ???�?�?�?�.

?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?? 1950 ?�?�???�?�?�???�?�?� ?�?�?� ?�?? ?�?? ?�?�?�?�. ?�?� ???� ???????�?? ?�?????????�?�?�?z?�?� ?�?�?????????�?�?�?�?�?�?� ?z???�?�?�?�?????�???? ?�???�?�?�???�?�?�. ?�?�?? ?�?�?�?� ???�'???�?? ?�???�?�?�??, ?�?? ?�?�?? ?z?�???�?�??, ?�?�?� ???�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�??.

?�???�?Y ?�?�?? ???? ?�?s ?z?�???Y ???z?�???�, ?�?�?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?�?�?�. ?�?� ???� ?�???�?? ?z?�?�?�?�?? ?z???�?� ???�?�?� ?�?�?�???� ?�?z?�?�???�?�??, ?�?�?�?�?�?�?Y ?�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?????�??. ?z???�?? ???�???�???�?? ?�?�?�?�???????�?�?? ?�?�?�?�??, ?�?�?? ?�?? ?�?????? ???? ???�?? ?�???�?�?Y THE ,TRANSPARENT SOCIETY ?�?�?� ?????� ?�?�?????�?? ?�?? ?�?????�?�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�?????�, ?�?�?�?????�?? ?�?�?????�?�?? ?�?�????. ???�?????�???�, ???? ?�?� ?�?????�?z?�???� ?z?�?????? ?�???�, ?�???�?Y ?z?�?�?�?� ???? ?�???�?? ?�?�?� – ?�?�?� ???? ???�?z???Y ?�?z?�"?� ?�???�A� EARTHA� – ?�?�?�?�???�???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???? (???? ?�?? ???? ?�?�?�?�?�???????�?�?? ?�?�?�????). ?z?�?�?�?�?Y ?�???? ?�???????� ???�????, ???? ?????�?�?�?? ???�?� ???�?�?�???�?�??, ?�?�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?? ???�???�?Y.

?�?�?? ???�?�?Y, ???? ?�?? ?�?�?�?�?�???� ?�???�?�?z?�?? ?????�, ?�???�?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?�???Y ?�?�?????�?�?Y, ?�?�?�???? ?�???�?�?? ?z?�"?� ?�?�?�?�???????� ?z???�?�.

???�???�?� ???�???�?z?� ???�?�???? ?z-20 ?�?�?�??, ?�???�?? ?z?�?? ?�?�?? ???�???�??, ?�???� ???�???�?z?� ?�???�?�?� ?z???�???�?� ?�?? ?�???�?Y ?�?�?�?�???? ???�?�?�??.

Image result for the postman brin

?�?�?Y ???�???�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???? ?�?z?�?? THE POSTMAN (1985), ???�?� ?�???�???�?? ?�???�?�???�?z?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???�?� ???? ?�???�???? ?�?????�?? ?�?�???� ?�?????�?�?�??.

Image result for the postman brin costner

?�?�?� ???�?? ?�?�?�?� ???�?�???�?� ?�?�?�???� ?�?? ?�?s, ???� ?�?�?�?s ???????? ???�?� ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?z???� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?Y ?�?�?????�??. ?????? ?�???z???�?? ?z?????�?? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�, ???? ?�?�?� ?�???�?�?Y ?�?z?????� ?�?�???�?� ?�?�?�???� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�??, ?�?�?�?�?�????, ???� ?�?�?�?�?� ?�???�?Y ???�?z?�, ?�?�?� ???????�?? ?�?� ?�?�?�?�?z?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?z?�?�.

Image result for earth brin

???�?� ???�?? ?�?�?�?? ?�???� ?�?�?? EARTH ??(1990). ???�?? ?�?�?�?? ???�?�???� ?z?�?�?� ?�?????�?Y ?�???�?�???�?�?� ?�?z???�?�?? ???? ?�?�?�?? ?�??????, ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?z???�?� ?�???�?Y ?�???� ?z?�???? ???�???�?� ?�?? ?�???�?Y, ?�???�?�???�?z?�?�?? ?z???�?� ?�?�???s ?�????.

?�?�?z?�?s ?�?????? ?�???�?Y ???? ?�???�?? FOUNDATION TRIUMPH (1999) ?�?�???� ?�?z???�?�?? ?�?????�???�?�?�?�, ?�???� ?????z?� ?�?? ?�???�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�???� ?�??, ?�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?�???�?�?? ?�???�?�???�?? ???? ???�???�?? ?�?�?�?� ?�?? ?�?????� ?????�?�?Y, ?�?�?�?? ?�?z?�???� ?�???�???� ?�?�???????�?? ?�?? ?????�?z?�?�. ???�???� ?�?? ?�???�?Y ?�?�?� ?�???�?� ?�?�?�???? ?z?�?�?Y ?�?�???�?�?�, ?�?�?�?? ???�?� ???? ???�???? ?�?z?�???� ???�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?????� ?�?�?�?�?�??, ?�???�?�?? ???�???� ???z???�?� ?�?�?�???� ???�?�?� ?�?�???? ?z???�?? ???�?�?? ???�???� ?????�?z?�?� ???�?z?� (?�???? ?�???z?? ?�?�?? ???�?s ?????�?�?? ???�???�).

?�?Y ?�?� ???�?�?�?�?? ???? ???�???� ?�?z???�?�?Y ?�?�?z?�?�?�?Y "???�?�?� ?�?�?�?�?Y", ?�???�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�?� ?�???� ???�?�?????z?Y ?�?�?�?????? ?�?�?�?�???? ?z?�?�?Y ?�-2004.

?�?z???z?? ?�?� ?????�?�?? ???? ?�???�???� ?�"?�?�?�???�" (???? ?�???� ?z?�?z???�?�?�?? ?�?z?�???�) ?�???�, ?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ???�?????�?z?� ?�?�?�?�??A� ?�?�?�?�?� ?�?z?�"?�, ???�???? ?�???�?z?�??.

???�???? ?�???�?z?�??

???�???� ?�???? ?�?�?? ?�?�?�?????� ?�?z???�?�?�?? ?�?? ?�???�?Y ?�?�?�?Y ???�?�?�??, ?�?�?�?? ?�?�?????? ?�?�?�?� ???�???�?? ?�?�???� ?????�???�?�?�?�??. ?�???�???�?? ?�??:

1. SUNDIVERA�A� ?�?�?????? 1980, 340 ???z?�?�?�??. ?�???�?? ???? ???�???�?? ?????�???�??.

2. STARTIDE RISINGA�A� ?�?�?????? 1982, 460 ???z?�?�?�??. ???�???�?? ?????�???�?? ?�?�?? "?�???�?? ?�?�?�?�?�" ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�???z?Y ???�?�?�??, 1999.

THE UPLIFT WARA� .3 ?�?�?????? 1987, 636 ???z?�?�?�??. ???�???�?? ?????�???�?? ?�?�?? "?z???�?z?? ?�???�?z?�??" ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�???z?Y, ?�?�?�???? ???�?�?�??, 1999.

4. BRIGHTNESS REEFA� ?�?�?????? 1995, 705 ???z?�?�?�??.

5. INFINITY'S SHOREA� ?�?�?????? 1996, 635 ???z?�?�?�??.

6. HEAVEN'S REACHA�A� ?�?�?????? 1998, 562 ???z?�?�?�??.

???? ???�?� ?z?????� A�???? ???�???�?? ?????�???�??.

?�???�???� ?�???? ?z?�?�?�?? ???�?� ?�???�?Y ???z?�?�?� ???�?�?� ?�???�?�???� ?z???�?� ?�?? ?????�?�?? ?�???�???�??, ?�?z???�?�?�?z?? ?�?�?? ?�?�???? ?z?z?�???�?????� ?�?�?�?? ???? ?�?�?� 5 ?�???�???�?�??, ?�?�?�?? ?z?�???�?�?? ?z?????�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�??.

?????�?�?? ?�???? ?z???�???�?? ?�???s ?�?�???� ?z???�?�?�?�?? ?z???�?� ?�?? ?�???�?�?�. ?�?? ?�?�?? ?z?�?�???� ?z?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?z?�???�?? ?�?�???� ?�?? "?�?�?? ???�?�?????�?�?�?�?�?�", ?�?????s ?�?�???� ?�?? ?�?�?�?z?�?�?�?�?? ???�???�?�, ?�"?z???�?z??" ???�???? ???�???� ?�???�?�?????�?�?�?�?�?�, ???? ?�?�?� ?�?�?�???� ?�?�???�??. ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?????�?�???�?Y ?�?z?�?�?????? ?�?? ?????� ?�?�???????�?�???? ?�?z?�?�?� ?�???�???�?? ?z?�"?� ???�???�?? ?�?z?� ?z???? ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??.

?�?�?�???�?? ?�???�?z?z?� ?�?�?�?�?�?? ??"?�???�?�?�???�??" ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?????� ???�????, ?�?�?? "?�?�?????�?�?�??", ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�???? ???�?�?? ?�?� ?z???� ?????? ?�?�?�?? ?�?�???�??. ?�?�?� ???�???s ?�?z?Y ?�?�?????� ???�?�?? ???�?�???�?�, ?�?�?Y ?�?z?�?Y ?�???�?�?�?� ?�?�?? ???�???�?� ???�?�?� ?�?�?�?? ?z-5000 ?�?�?�, ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�?z?� ?????�?�???�?? ?�?z?�?s ?�?�?�?? ?z?z???� ?????? ?�?�?�. ???�?? ???�?�?? ?????�?�?? ?�???�???�?? ?�???� ?�?� ???�?�?�?z?�?? ?�?z?�?�???�?? ???� ???z?�???�?????� ?�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?� ?�?z?Y ?�?�?? ?�?�?�????.

?�?z?�?�?�???�?Y ?�?? ?�?? ?�?�?? ?????�?� ?�?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�???�?? ?�?�?� ???� ?�?�?�?�?z?�?�?�?�?? "?�?� a��?�?�?????�?�?�??" ?�???�. ?z?�?�?? ?�?s ?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?� ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?? ???�?�?????�?�?�?�?�?� ?�?�?? ?�???? ?�?�?�?�?�?? ?????�?�?�?�. ?�?z?� ?�?Y ?�?� ?�?�???? ?z?z?�?�?�???�?Y, ?�???�?? ?�?�?????�?�?�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�???�??, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?????�?�?? ???�?? ?�?????�?�, ?�?????� ?�?�?�???�?? ???�???�???�?? ?�???�?�?�?�?�?? ?z???�?� ?�?z?�?s ???�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?? ?z???� ?????? ?�?�?�.

?�?????�?�?? ?�?�???????� ?�?�???�?? ?z?�?????�?? ?�???�?�?Y ?z?????�?�???� ?????�?�?????�?�?�?�?�?�, ???�?�???�?? ???�?�?�?? ?�?�???�??, ?�?�?�?�?�?? ?�???�?z?? ???�?????�?�?�??, ?z?�?�?�?�?�??, ?�???�???�?? ?�?????z?�??. ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?�???�??, ?z?????�?? ?�?�???�?? ?�?�???�?�?? ???�???�?? ???�?�?????�?�?�?�?�?�,A� ?�?�?s ?�?????� ???�???�???� ???� ???�?Y ???�??.

?�???�???�?? ?�?????�?�?�?�?? ?????�?�?? ?�???? ?�?????�?? ?�?�?????� ???�?�?? ???� ???�?�??-?�???�???�?? ?�?? ?z?� ?�???�?�?�?� ?z?�?�???�?? ?z?�?�?�?z?�?� ?�???�?�?�, ?�???�???�???� ?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?Y ?�?????� ?�?z?�?�?? ?�?�?z?� ?�???z?? ???�?�?�?? ?�?�. ???s ?????�?? ?�?z?�?? ?�?z?�?Y ?�???�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�. ?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?? ?z?�?Y ?�?�?????� ?�?�???�?�?�?? ???�?�?? ?�?�?Y ?�?�????, ?�?�?�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?� ?�?�?????�?�?�?? ?�???� ???� ???�?�???�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�?�?�????, ?�???�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?z???�?� ?z?�?�???�. ?�?�????, ?z?�?�?�?�?Y ?�?�?????� ?�???�?Y ???� ?�?? ?�?????�?Y ?�???�?????� ???�?????????�.

?�???? ?�?� ???�?�???� ???�?�?�?� ???�?�?????�?�?�?�?�?� ?????? ?�?????�?Y? ?�???�???�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?????� ?�?�?�?�?�?�???�?? ???�?�?? ?z???z?�?�?�?? ?�?�?s, ?�?z???�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?????�?Y ?�?�???� ???�???�, ?�?�?�?? ?z?????�?? ???? ?�?�?�???�, ?????? ???�?� ?�?�?�?�?� ?z?�???�?�???�?? ?�?????�?�?�?? ?�?? ?z???z?�?�?�a��

?�?� ?�?z?� ?????�?�?�?�?? ?z???�?�?�?�?�?? ???�???�?? ?�???�???�. ???�?� ?z?�?? ?�?�?? ?�?�?� ?�???�?�?? ???�?�?? ?�?? ???�?�???� ?�?z?�?�???� ?z?z?�?�???�?? ?�???�??. ?�???�?Y ?�?�?�?Y ?�?z???�?? ?�?�?�?�?�?�?�?� ???�?Y ?�???s ???�?�?�?? ???? ?z?�?�???�?? ?�???�??, ?�?�?? ?�?�???�?? ???�?�???�???? ?�???�?z?�?�?? ?�?z?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?� ?�???�?�?�???�?�?�?? ??"?z?�?�?? ?�?????�???�??", ???�?z?� ?�???�?�?? ?�?? ????-?�????, ?�?� "?�?�?�?�?�?? ?z???�??", ?�???�???� ?�?? ?�???�?�?? ???�???�??. ???�???� ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?z?z?�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?? ?z?????�?� ?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?Y, ?�?z?�???z?�?�?? ?�?� ?�?�?�???� ???�?�???�???�?�?�??. ???�??, ?�???�?? ?�???�???�?Y ?�?� ?�?�?????�, ?�???�???� ???? ???�?�?�??, ???�?? ???� ???�?�?�?Y ?�?�???�?Y ?�?�?�?s ???�???? ???�?z???�?� ?z???�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�???�.

???�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?? ?�???�?�???�?�?�?�. ?�???Y ?�?� ???�?� ?????�?�?? ?�?z?�???????? ???? ?z?�???�?�?�?� ?�?�???�??, ?z?�???�?????�?� ?�?�?�??, ?�?�?z?� ?�???�???�?�??, ?�?z?�?�?????? ???? ???�?�???�?�?�?� ???? ?�?? ?�?�???�?�???�?�. ???z?�?? ?�?z???�?z?� ?�?�?? ?�?�?? ?�??, ?�?�???? ?�?�???�?? ?�???�???� ?�?�?�?Y ?�?�?�?�?�??. ???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�???? ?�?�?�?z???�. ?�?�?z?�?�?� ???�?� ?�?�?�???�?? ???�???�?? ???? ?�???�?�???�?�?�?� ?�?�???�?????�?? ???? ?�?�?�?�?? ?????�??. ?�?????�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?? ?�???�?Y, ?????�?z?? ?�????, ?�?? ?�?�?�?z?�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�?�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ?????�?? ?�?�?? ?????�??, ???�?�?�?? ???? ???�???? ?z?�?�?�?�. ?�?�?� ?�?�???? ?z???z?�???� ?????�???�, ?�?�?� ???�???�?Y ?�???�???� ?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?Y. ?�?z?� ?�?Y ?�?� ?z???�?�?? ???�?�?�?? ???? ?�?????�???� ???�???�?� ?�?? ???�?�?z?� ???�?�?�?? ?�?�????, ?�???�???� ?�?�?�?? ?�?�?�???? ???�?�?�?�?�??. ?�?�?� ?�?�?�???�?� ?�?�?�???�??, ?�???� ?�???�?�?? ???� ???�?�?�?�?? ?z?�?�?�?Y ?�?�?? ?�???�?� ?�?�???? ?z???�?�?�?Y ?z???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ???? ?�?�???�???�??, ?�?�???�?�?Y ???? ???�?�?� ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???� ?????�??.

?�?????�???�?�?�?� ?�?????�?�?�?�

???? ?�???�?�?? ?�???�???�?? ?�?????�?�?�?�?? ???�?�?? ???�???�?? ?�???�?�?Y ???? ?????�?� ?�?� ?�?�?�.

?�?�?? ???�?�?Y ?�?�?� ???�?�?�?? ?�?? ?�?? ???�?� ?z?�??.

SUNDIVER

?�?�?� ???�???� ?�?????�?�?Y ?�?? ?�???�?Y ?�?�?� ?�?� ?????�?�?Y ?z???�?�?�?Y. ?�???? ?�?�?�???� ???? ?�?�???�?? ?�?�?�?�?? "???�?Y ?�?�?? ?�???�?z?� ?�?�?�?� ?�???�?�?Y", ?�?�???�?? ?�?? ?????? ?�?�?�?z?� ?�?�?�?�?? ?�???�?Y ?�?� ?�?s. ?�?�?�?�?z?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?� ?????�?� ?�?�?? ?z???? ???�?z?� ?�?�?�?�?�?? ?�?� ?z?z?�. ?�???�?? ?�?� ?�???�?Y ?z?�?�?? ?�???s ?�?�?� ???�?Y ???�?�?? ???�?�?? ?�?�?z?�.

?�???�?? ?�?� ?z?�???� ???�?� ?�???�?Y ???? ?�?�?�?�?? ?�???�, ?�???? ?�???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�, ?�?�???�?� ?�?s ?�?z?�?? ???�?? ???�?? ?�???�?�?� ?�?�?�???�??. ???�?? ???z???�?? ?�???? ???? ?�?�?�?�???� ???? ?�???�?? ?�?z?�?�?�?�.

STARTIDE RISING

?�???�???�??: ?�???�?? ?�?�?�?�?�, ?�?????�?�?? ???�?�?�?� ?�???z?Y, ?�?�?? ?�?�?�?�???? ???�?�?�?? ?�-1999.

???? ?�???�?? ?�?�?� ???�?� ?z?�?�?�?� ?�???�?� ?z?�???�???�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ???� ?�?????�?�?�A� ???�???�??, ?�?�???�?� ?�?�???�???� ?�???�???�.

?�???Y ?z?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ???????�?�?�?� ?�???�?�?�?� "???????�?�??", ?�?�?� ???? ?�?�?�???�, ?�?z?�???�?� ?�???�?�?� ?z?�?�???�?�?�?�??, ?�?�???�???� ?�???�?�?� ?????�???s ?�???� ?�?????�???�?�?�?�??.

?�?????�?�?? ?�?�???�???�?? ?z?�?�?�?? ?�???�?? ?�?� ?�?z?????�???�??, ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�???�?? ???�?�?Y ?z?�?�?�?�?? ???�?� ???� ???�?z?�?�?�??. ???�?�???� ?�???�?? ???�?�?�?� "?z???�?�?�?�??" ???z?� ?�?�?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??, ???�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???z?� ?�?? ???�?�?�?? ???? ?z?� ?�?�?? ???�?�?�??. ???�?�?�?� ?�?�?�???�?? ???� ?�?�?? ?z???z?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?� ?z???�?�.

?�???????�?�?? ?�?�?????� ?�?� ?�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�???�?????� ?�?�?�, ?�???�???� ???? ?�?????�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�?s ???�?�?�?? ?�??????. ?z?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�???� ?z?�???? ?????�?�?� ?�?�?�?�?�, ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?z?� ?�?�???�???�?�?? ?z???�?�???�?? ?????�?�?? ???�?? ?�???�?�?�?�. ?�???�?�?� ???�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?? ?z?????�???�?Y ???�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?????� ?�?�?�???? ???�?�?� ?�???�?�?�?? ?�?? ???�?� ?z?�?�???� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�?????� ???�???�?? ???? ?z?�?�?�?z?� ?�?? ?�?�?� ?�?�?�?z?�?Y, ?�?�?� ?�?�?z?Y ???z?�?�?? ?z?�???? ?�?�?�???�?? ???�???�?? ???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�.

???z???�?? ?�?�???�?? ?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?Y, ?�???� ?z???�?�?? ?�?????�???� ?z?????�?�?? ???? ?�?z???�?�?� ???�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?????�?�, ?�?�?� ?z?�???� ?�???????�?�?? ?z?�?�?�?? ?�?z?�?�.

?�???�???�?? ?�?? ?�???�?Y ???? ?�?�?�???�?�?�?�?? ?�???? ?�?�???s ?�?�?� ?�?? ???�???�?? ???? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?? ?z???�?�?�?Y ?�?z?�?�?�?�, ?�?�?�?� ?�???�?�?�?Y ?�???�?� ?�?�?�???? ?�?? ?�?�?�?�?? ???z?�???� ?�?�?� ?�???�?????� ???� ?�????. ?�???�?Y ?z?????� ???�?� ?z?� ?�?� ???????�?? ???? ?�???�???? ?�???s ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ???�???�??, ???? ???�?�?�?�?�??, ?�???�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?�???s ?�???�?�?� ???�?�?�?�??. ???�?� ?�?�???�?�?? ?�?z???�?�?z?�?? ?�?�?�???? ?�???�?? ?�?�?? ?�???�?? ?�???�?Y ?z?�?�?� ???? ?�?????�?�?Y ?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?�?�?? ?�???�???? ?�?�?? ???z?�???� ???� ?�?�???�?�. ?�????, ?z???�?? ?�?�???s ?�???�?�?�?� ?�???�?�???�?? ?�???�?? ?�?�?? ???�?�?�??, ?�?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?z?�?�?�?? ???�?�?�?�??. ?�???�?�???� ?z?�?s ?�?? ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ???�???z?�?? ?�?????�?�??! ?�?�?�???�?? ?�?????z?�?? ???�?�????, ?�?�???�?? ?�???�?�?Y ?�?�?�?z?�?? ?�???z?? ?z?�?�?�???�??, ?�?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?�???�???? ?z?�???�. ???�???�?�?�?� ???�?�???�?� ???�?s ???�?�?� ???? ?�?�?�?? ???�?�?�?? ?�?�???�?�???z?�??, ?�?�???�?? ?�?�?�?� ???�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???? ?�?�?????�, ?�?s ?�?�?�?????� ?�???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�????, ?z?????�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�???�?�??, ?�?z?�?�?�?�?�?? ???? ???�?? ???�?? ?�?�?Y ?�?�?????�??, ?�?�?�?z?� ???�?�???�?�?� ?�?? ?z???? ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??.

???�?????� "?�???�?? ?�?�?�?�?�" ?�?�?? ?z?�?�?? ???z?�?� ?�?�?�???? ?�?? ?�?�???�?�?�???�?�?�?� ?�???�?�???�?? ?�?? ?�?�?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�?�?????� ???? ?�???�?�?????�?�?�?�?�?� ?�???�?? ???�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�??. ?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�???�?�?�?�?? ?�?? ?z?�?�?�?�?� ???� ?�?z?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�"???z?�???�?�??", ?z???�?? ?�?�?�?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�"?�???�?�?�???�??" ?�?? ?�?�?� ?�???�??, ?�?�?z?�?�?Y ???�?�?�?� ?�?�?�?? ?�??????, ?�???�?�?�?Y ?�???s ?�?z?�?�?�?� ?�???�?? ?�???� ???�?�?� ?�???�?�?�, ?�?z?�?�?�?�?�?? ?z???�?�?z?�?? ?�?? ?�?� ?�???�?�?�?? ?????�?�??.

?�?????�???� ?�???� ?z?�???�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�?�?Y ?�?�???� ?�?�?� ?�???�?�?? ???�?�?�?�?? ???�?z?? ?�?�?�?�?� ???�??, ???? ?z?????�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?Y ?�?�?�???�?�?�?�??, ?�?�?� ?�???�?? ?�?z?????�??, ?�?�?�?�?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?� ?�???? ?�"???????�?�??".

THE UPLIFT WAR

"?z???�?z?? ?�???�?z?�??". ???�???�?? ?????�???�?? ?�?�?�?� ???�?�?�?� ?�???z?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�???? ???�?�?�?? ?�-1999

???�?? ?�?� ?z?????�?� ?�???�???� ???�?�?�?? ?�?z?Y ?�?z?� "?�???�?? ?�?�?�?�?�", ???? ???�?� ?z?�?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?� ???�??. ?�?�?�???�?� ?�?? ?�?????�?�?? ?�?�???�???�?? ?z?????�?�??, ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?? ?z???�?�???�?? ?????�???�?? ?�?z???�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�??. ???�?�?�?� ?z???�?�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?�?Y "?�???�?�?�?? ?�-"?�?????�??", ?�???�?�???� ?z?�?�???�?? ?�?z?� ?z?�?�?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?�??, ?�???�?�?�?�?? ???�???� ?z?�?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?�?�????. ?�?s ?�?????� ?�?�?� ???? ?�?????� ???�?�???� ???�???� ?�?�?? ???�?�?�?Y ???? ?�?�?�?�?�???�??, ?�?�?� ?�?�?? ?�???�?�?� ?z?z?� ?�???�?�?? ?�?� ?�?�?�?�???�?? "???z?�???�?�??" ?�?�?�?� ?�?z?�?�???�??. ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�?�???�?�?�?�??. ?�???�?? ?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?z?�?�?�?�, ?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?????�???�?� ?z?�?�?? ?�???�?z?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?�???� ???�?�?� ?�???�??, ?�?????????�?�?�???? ?�?�????.

?�???�?�?Y ?�?????� ?�?�???�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?�?�???�?? ?�?????�?�?� ?z???�?? ?????�??, ?�?�???�?�???� ?�?� ?�???z?�?� ?�?? ?�?�?�???�?� ???? ?z?� ?�?�?�???�. ?�"?�???�?? ?�?�?�?�?�" ???�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?? ???�?�?�?�?? ?z???�?�???�??, ???� ?�?�?????� ?�?�???�?�?? ???�???�???�?Y ???�?�?�?�. ???�?�???� ?�???�?z?�???�?�?�, ?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?z?�?Y ?�???�?�?�?�, ?z???�?????�?? ?�?z?� ?�?�?�?????�?? ?z???�?�?�?? ?�?????� ?z?�?�?�?�??.

?�"?z???�?z?? ?�???�?z?�??" ?�?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�???�?�?? ?�?�?�?z?�?�?�?�??, ?�???�?Y ?�?� ?z?�???�?? ?�?�?? ?z?�?�?�?�?? ???�?�, ?�?�?Y ?�?? ?�???�?�?�?? ?z???�?� ?????�??. ???�?? ?�?� ?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�?? ???�?�?�?? ?�???�??, ?�?�?�?? ?�???? ?�?? ???? ?�?? ?�?s ?�???�??.

???�?� ?�???�?�?�?? ?z?�?�?� ?�???s ???�?�?�?�?? ???? ???�?�?�?�?�??, ?�?�?s ???�?� ?z?�?�???�?? ???? ?�?�?�?�???�?? ???�?� ?�?�???? ?�?�?z?�?�?�??, ?�???�?�?�??.

?�?z?�?�?�?� ?�?�???�??, ?�???�?Y ?�?�???�?Y ?�?�?�?� ?�?????�?� ?�????-?z?�?�???�?? ?�???� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?�-?�?�?�?�, ???�?�?Y ?�?�?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?�?�-?�??, ?�?�?�?� ???�???� ?�?�?�???�?? ?�?�???? ?z???�?? ?�?�?�?�?� ???�?�?Y ?�?�?�?�???�?? ?�?�?? ?�?? ?�???�-?�?�?�?�, ?�?�?�???�?�?? ???? ?�?�???�?? (?�????, ???z?�??, ?z???�?�?�?�??). ???�?� ?�?�?�?�?� ???z?�?�?�?� ?�???�???� ?�?z?????� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?????�.

?�?????�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�

?�???? ?�?z?� ?�?????�???�?�?�?� ?�?????�?�?�?�, ???? ?�?????�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?� ???�???�?? ???�?� ?�???�??. ?�???? ???� ?�????, ?????? ?�?? ?�?? ???�?? ?�?� ???�?� ?�?�???? ?z???�???� ?�?????�???�?�?�?� ?�?????�?�?�?�.

?�???�?�?Y ???�?�?� ???�?� ?z?????� ???? ?�?�???�?�?� ?�?? ?z?�?�???�?? ???�???�?� ?�?�???�?�?? ???�?�??, ???�?�?? ?�?�???? ?�?�?�????, ?????�???s ???�?�?�?�?? ?????�?�?�?? ?�?? ?�?z?Y, ???�?�?�?? ???�?�. ?�???�?�?? ?�???� ?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?? ???�?�, ?�?�?�????, ???? ?�???z?? ?z?�?�?? ?�?�???? ?z???�?? ?z?� ?�?�???? ???? ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ?�-50.

?�?�?? ???�?�?Y, ?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�???�?Y ?�?�???z?� ?�?�???? ?�???� ?�?�?�???Y ???� ?�?????�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?� ???�???� ???? ?�?????�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�???� ???�?�???�???�?�?�?? ?�?�?�????. ???�?�?? ???�?�?�?� ?�???�?� ?�?????�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�?� ?�???Y ?�???? ???? ?�?�?� ?�?�?�?z?�?? ?�???�?? ?�???� ???? ?�???�???�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�???�???�, ???�?? ?�?�?? ?z?�???�?� ???�???�?? ?????? ?�?? ?�???�?� ?z?�?�?�?�??.

?�?????�?�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?�??, ?�???�?� ?z?�???�?? ?�?�?Y ?�?�???? ?z?� ?�?�???� ???�?�???�?? ?�"?�?�?�?�??" ?�???�?? ?�?? "?�?�???�?�??" ???? ?�?�???�???�?�. ?�?�?�?????�???�?� ?�?? 5 ?�?�???�???�?�??, ?�?�?z?????�?? ?�?�?� ?�???�?? ?�???�?�?� ?�?�???? ?z-5, ?z???�??????. ?z?????�???�?Y ?�?? ?�?�?z?Y, ?�?�????, ?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?�??, ?�?�?�???�, ?�?�?????�??. ?�?�?z?� ?�?Y, ?�?�?� ?�?�?�???� ?�?????�?�?? ?�?�?�?�?�???????�?? ?�???z???�?�?�?�??, ?�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�?? ???�?� (?�???? ???�?�?� ?????�??, ???�?� ?z???�?�?? ???�???�?? ???? ???�?? ???�?�, ?�?�?�?? ?�???? ???�???z?�?? ?�?� ?z???�????).

?z?� ?�?z?�?????� ?�?z???�?�?�?Y ?�?�???? ?z?�?�???�???�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�??, ?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�?? ?�?????�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?z?� ?�?????�???�?�?�?� ?�?�?�?�?z??. ?�?????� ?�?????�?�?�?�?? ?????� ?�?�?�???�?? ???????�?�?�?�?? ?�???�???? ?z?�???? ?�???�?Y ?�?z???z???�?� ?�????-???�???�???�?�??.

???�?�?�?z?�: ?�?????�???�?�?�?� ?�?????�?�?�?� ???�?� ?z?�?�???�?? ???z?�?�?? ?�?????�?�?? ?�???�?z?�??, ???z???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�, ?�?�?????? ?�?�?� ???�?�?�?�?? ???? ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�. ?�???�???�?�?� ?�?�???�???�?? ?�?�?????? ?�?? ?????�?�?Y ?�?�???�???�?�?? ?�???� ?�???? ?�?�?�?� ?????�?�??, ?�?�?�?�???�?? ?�?? ?�?z?� ?�?�???�???�?�?? ?????�?�?�?? ?�?� ???�???�???�?Y. ???�?Y ?z?�?�?? ???z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�??, ?�???? ?z?�?�?�???�?? ?�?????�, ?�?� ???� ?z???�?�?�???�?? ?????�?�?Y ?�?�?�?�?�?�??, ?z?z?� ?�?�?�?�???�. ?�?�?�?� ???�?? ?�???�?�?�?? ???�?�?� ?�???�?�???� ?�???�?� ?�?z?�?Y ?�???�?�?�?�.

?�?�?� ???�?�???� ?�?�???� ?�?? ?�?? ???�?� ?z?�???�???�??:

Image result for BRIGHTNESS REEFImage result for BRIGHTNESS REEF

BRIGHTNESS REEF

?�???�?? ?�?� ?z?�?�?� ???�?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?? ?�'?�?�'?�, ?�?z???�?�?�?? ?z?�?�?? ???????�?�?? ?�?�???�???�??. ?�?�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?�??, ?�?�???? ?�?�?� ???�?? ?�?�?�?z?�?�?�?�??. ?�???Y ???�?� ?�?�?�???�?? ???????�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? "?z?�?�?�?�??". ?�?z?� ?�?Y, ?�???�?? ?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?z?�?�?� ?�?�?�???�?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?� ?z?z?�?�. ?z?????�?? ?�?�?�?�?�???�?? "?�?????�?�??" ?�?�?z?�?? ?z???�?� ???�?�?� ?�???�??! ?�?�?�?�?�???�?? ?�?�???�???�?? ?z?z?� ?�?�?????�?? ???�???�?? ???�?�?�?�?�??, ?�?z???�?�?�?�?? ?�???�?�?Y ???�?�?�?�.

?z?�?? ???�???� ?�?????�???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ?z???�?? ?�?� ?�?z?�?�?�?�, ???�?? ?z?�?????� ???�???� ?�?????�?s ?z?�?�.

Image result for INFINITY SHORE

INFINITY'S SHORE

???�?� ?z?z?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�'?�?�'?�, ?�?�???�?�?�?? ???? ?�???�?�?�?� ???????�?�?? ?z???�?�?? ?�?? ?�?�?? ???????�???�, ?�?�?Y ?�???�?�?�?� ?z?�?�???? ?z?�???? ???? ?�'?�?�'?�. ?�?� ???z?�?�?? ?�?? ?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?????�???s ?z?�???�?�?�?� ?�?�?�?? ???? ?�?�???�?? ???�?�??, ?�???? ???�?� ?z???�?�?? ?�?? ?�???�?�, ???� ???�???� ?z?�?�?z?�, ?�?�?z?�???�?? ?�???�??.

Image result for HEAVEN REACHImage result for HEAVEN REACH

HEAVEN'S REACH

?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?????�???� ?�?�?????� ?z?�???�???�??. ???�?? ?�???�?? ?�?�?? ?�???�?? ???�?�???? ?�???? ?�?z?�???????? ???? ?�?�???�?�?�?� ?�?�?�??, ???�???�?? ?�???�???�?�??, ?z???�?? ?�?�???�?? ?�?�?�' – ???� ?�?�?� ?�?�?�?s ???�?�???? ?z?�?�. ?�?????�?z?�???� ?�???�?�?�?? ?�?�?? ?�?�???�?? ???? ???�?�?�?Y ?�?�???�. ???�???�?�?? ?z?�???�???�?? ?�?z?�?�?�?? ???? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?z?? ?�???�?� ???�?�???�?? ?�?�????, ?�???�???�???�?? ?�???�-?�???�???�?� ?�?�?�?�?�?? ???? ?�?�?????????�?�?� ?�?z?�?�?�?z?� ?�?�???� ?�?�?�?? ???�?Y ???�?????? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�???�. ?�???�?? ?z???�?� ?�???�?�???� ?z?�?s ?z???z?�?�?�???�. ???�?? ?z?�?� ?�???�?? "???z?�?�?�??" ?�?z?�"?�? ?�???�?�???� ?�?z?�"?� ?�?�?�? ?�?�?�???� ???�?�???� ?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?� ?z?� ?�?�???�?Y ?�???�?�?�?Y ???�???�?�?? ?�?????�-???�????, ???�?? ???�?� ???? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ???�?�?? ?z???�?�?�??/?z???�?�?? ?�?�?�?�.

?z?� ?�?�?�?�?� ?�?�??, ?�???�?�?�?� ???�?z?�?�?? ?�?? ?z?� ?�?�?� ???�???? ???? ?�?????�?�?? ?�?�???�???�??, ???? ???�???�, ???? ?�???s ?�?�?�?�, ???? ?�?�?�???? ?�???�?�?� ?�?z?�?�?� ???�?? ?�?�?�???�??. ?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z?z?�?�???�?? ?�?�???�???�?� ?�???�?z?? ???�?�?? ?�?�?�???�??. ?�?� ?�???Y ?�?? ?�?s ?�???�?� ?�?�??, ?�???? ???? ?�???z?� ?�?�?�?? ???�?Y, ???� ?�?�???� ?z?z?�?� ?�?????� ???z???�?� ?�???? ?�?�?�??.

???�?�?� ?�???�?�?�?� "???????�?�??" ?z???�?�?z?�?? ???? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?� ?�?�???? ?z???�?? ?�?�?�???�?? ?�???�???�??, ?�?�?�???�?�?�?? ?�?�???�?� ?z?�???�?�?�?�??, ?�?�?�?? ?�???�???� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?z?�??, ?�???�?�???� ?�?�???? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?z?�?? ?�"?�???�?�", ?�???� ?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???� ???z?�?�?� ?�?�?? ?�?�???? ???�?� ?�?�?�?z?�?? ?�?z?� ?�??. ???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???�?? ?�?????�???�?�?�?�?????�?�??, ?�???�?� ?z?�?�???�?? ???z?�?�?? ?�?�?� ???? ???�?�?�?? ?z???�?? ???�?s! ?�???? ?�?�???�?Y ?�?�???�?Y ?�?�?�?Y ???? ?�?�???s ?????�?� ?????�???�?�?�?� ?�???�???�? ?�?�?? ???�?�?Y, ???� ?�?�?�??, ???? ?�???z?z?� ?�?z?�?s ?�?�?�?�.

?�???�???�?? ?�?�?? ?????�?? ???�?? ?�?�???? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?Y:

"???�?�?� ?�?�?�?�?Y" ?�?????�?�?? ?�???� ???�?�?????z?Y, ?z?�?�?Y, ?�?�?? 2004. ?�???�?? ?�?�?� ?�?�?? ?�???z?� ?�?? ???�???�?? ?�?�?�?�??, ?z???�?�?Y ?�?z?�?�???�. ?�?�?? ?�?Y ?�???�?�?Y ?�?�?�?? ?�???�?�?? ?�???�?�?Y ?�?? ?�???�?Y ?�?????�?�?Y ?�???�?�???? ?�?z???�?�?? ???� ???�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?� ???�???� ?�???�???�.

???�?�?�???�?? ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?Y ?�???�???�??:

"???�?�???�?? ?�?�?�?�???�" ?�???�?s ???�?�?� ?????�?z?�?� – ?z?�?�?? ???�?�?�???� ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?� (?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?�?�?�) ?�?????�?�?? ???z?�?�???? ???�????, ?�?�?�???? ?�????, 1985.

"?�?�?�?�?? ?z?�?�???�??" ?�?????�?�?? ???�?� ?�???? ?�?�?�?�?? ?�?????? "?�???� ?�?�?�?�?�", ???�?�???�?�?? 2001.

http://www.blipanika.co.il/?p=881

"?�?�?�?�?? ???? ?�?�?�?�" ?�???�?s ?�?�?�?�?�?� ?�'. ?�???????�?�??: ?z?�???� ???�?�?�???� ?�?z?�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?�?????�?�?? ???�?�?�?� ?�???z?Y. ?�?�?�???? ???�?�?�??, 2002.

"?�???�?� ?�?�?�?�?�??" a�� ?�???�?�???� ?�?�?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?� ?�???�?Y (?????�?�??: ?�???? ??????-?�?�?�???�) ?�?�?????�?� 2000, ?�?�???�?�?Y 45 (2008).

?�?z?�?�?� ?�?�?Y "?z???�?z?? ?�???�???z?�??" ?�?? ?�???? ???? ?�'?�?? ?�???Y ?�?�?????�?? ?�???�?z?�???�?? ?�?? ?�?z???� ?�-19

???�?� ???? ?�?�?�?�?� ?�???�?Y:

?�?? ?�?�?�?�???�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?Y

?�?????? ?�???�?�?� ?�?? ?�?�?�?�?� ?�???�?Y

???�???�?�?Y ???? ?�???�?Y

???�?�?z?� ?�?? ?�?�?�???�?? ?�???�?Y

?�???�?� ?z???z?? ?z???�?�?�?Y:

?�?�?�?? ?�"???�?z?�??" ?�?? ?�???�?Y ?�?�?�?�?�?�?�?�?�

?�?�?�?????�???�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�???�?z?�??

???z?� ?�???�?�?? ???? ???�???? ?�???�?z?�??

?�?�?�?�???? ?�?? ?????� ?�???�???�?�?Y ???? ???�???? ?�???�?z?�??

?�?�???? ?�?�???? ?????�?�??: ?�?�?�?�???? ???? ???�?�?� ?�?�?�?�?Y ?z???? ?�?�?� ?�?�?�?s

?�?�?�?�???? ?�?? ???z?� ?�???�?�?? ???? ???�?�?� ?�?�?�?�?Y

?�???? ???�?? ?�?�?�?� ???? ???�?�???? ?�?�??????: ?????� ???�?� ???? ???�?�???� ?�?�?�?�?? – ???�?�?�?? ?�?�?z?�?�?? ?z???? ?�?�?�?�?� ?�???�?Y

אודות אמנון סטופ

תחומי הענין הספרותיים שלי מאז ילדותי היו מדע בדיוני ופנטזיה, לפני כ-15 שנה גיליתי מחדש את הקומיקס, ומזה כמה שנים אני מתענין במנגה ובאנימה. זכיתי בתואר ד"ר בפיסיקה מאוניברסיטת תל-אביב, בתחום האסטרופיסיקה. מאז שנת 2000 אני עוסק בתחום הסביבה, במסגרת החוג לגאופיסיקה ומדעים פלנטריים באוניברסיטת תל-אביב. כמו כן, עבדתי במרכז הבינתחומי לחיזוי טכנולוגי שליד אוניברסיטת תל-אביב המתמחה בעתידנות.
הפוסט הזה פורסם בתאריך ביקורת, מדע בדיוני. קישור קבוע.

6 תגובות על ?�?�?�?�?� ?�???�?Y ?�???�???? "?�???�?z?�??" – ?�"?? ???z?�?�?Y ?????�?�

 1. מאת אבי:‏

  אמנון
  יפה דרשת
  אבי גולדברג

  • מאת אמנון סטופ:‏

   תודה אבי, אבל יפה דרשתי באיזה ענין? הספרים שהולכים ונעשים יותר עבים מספר לספר? זו בעיה שקיימת לדעתי גם בסדרה המצליחה (בכל הזמנים?) – הארי פוטר. אפילו אמרתי פעם בכנס מד״ב ופנטזיה בהרצאה על הארי פוטר, שלדעתי בשלב מסוים אף אחד לא העז לערוך את האווזה-מטילת-ביצי-הזהב ולהגיד לרולינג שאם הספר יהיה 20% יותר קצר הוא יהיה פי 2 יותר טוב. אין מה להרחיב על המבטים הזועמים שנעצו בי החובבים המעריצים, הרגשתי שיש לי מזל שלא סוקלים אותי…

   • מאת יוס ואחיו:‏

    בעיה כללית בעולם הספרות כיום – הקושי לערוך סופרים מיליונרים, שההוצאות לא רוצות להרגיז (רובם מספיק נבונים להכיר בכך שעורך טוב יכול לשפר אותם; אבל יש שלא).

    וכן בעיית קלות הכתיבה כיום על מחשב, שמקילה על הכתיבה; בימי מכונת הכתיבה, הקושי הפיזי תרם לצימצום ועל כן הפיק תוצאות טובות יותר…

 2. מאת אבי:‏

  מצטער שתגובתח היתה קצרה,התכוונתי לכך שלמדתי מרשימתך אודות סופר מעניין ויצירתו.
  תודה על הצגת יצירתו של ברין ,בתמציתיות ובבהירות,בכל הקשור לגלקטיות ,ולתרבות הגלקטית המשמשת כמוטיב מרכזי ביצירתו
  מועדים לשמחה תחת סוכה ארצית מאוד

 3. מאת אמנון סטופ:‏

  דרך אגב, לא כתבתי כי זה לא מהותי בעיני, אבל אולי ברוח הימים האלו וכדי להמנע מהאשמות ב״סססמלנות״ אציין שברין הוא יהודי (שם המשפחה הזה הוא אופייני ליהודים, מסתבר).

 4. מאת יוס ואחיו:‏

  אי תרגום הספר EARTH הוא לדעתי מההחמצות הגדולות של הוצאות הספרים בארץ (והמתרגם לוטם בפרט) – ספר שחזה את האינטרנט בפרוטרוט (גם אם לא בדייקנות) 6-7 שנים לפני שנעשתה מוכרת; חזה בדייקנות את תחילת המאה ה-21 עם ריבוי הקשישים בעולם, קרינת UV מסוכנת ועליית מפלס הימים ועוד. מספרי המד"ב היותר נבואיים שהיו, ומצער שלא מוכר כאן.

  הסיפור שם הוא וריאציה על 'איש החור' של ניבן, שמתרחש בכדה"א. הרבה מהחששות שהובעו מהניסויים במאיץ של צרן, נבעו מהרעיון שבספר הזה.

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג בבלוג. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*