a alternate history poem by David Avidan-Et Tu Brute! היסטוריה חלופית מאת דוד אבידן — Et Tu Brute!

לפניכם הגרסה האנגלית לצד העברית המקורית שפורסמה במקור ב”דוד אבידן מגיש תיאטרון מופשט” לשיר שתיאר מילולית וויזואלית את ניסיון ההתנקשות הכושל ביוליוס קיסר ואת תוצאותיו הדרמטיות (ביקום חלופי/וגם מצורפים מנאמר הסבר נדיר שפירסם אבידן על השיר ב”עיתונות ” והסרט הקצר שנעשה על פי הפואמה “הכל אפשרי”.