משוררת האקופואטיקה-שירתה של סבינה מסג

חגית בת אליעזר על המשוררת סבינה מסג