קו הגמר

טובה נווה בשיר מצמרר על אמה שנפטרה זמן קצר לפני סיום מלחמת העולם השנייה והשואה.