המאבק בין “הפיזיקה היהודית” ו”הפיזיקה הארית”: לציון מאה שנים

פרופסור גורדון מתאר את המאבק בימי מלחמת העולם השניה בין ״הפיזיקה היהודית״ ובין ״הפיזיקה הארית״, שכמובן כולנו יודעים מי ניצח בו.