הפואמה “כל-נדריי” של אברהם סוצקבר – ספור מדומיין או אמיתי?

טובה נווה מביאה את הפואמה הידועה של אברהם סוצקבר ״כל נדרי״ במקור באידיש ובתרגומה לעברית.