הארי פוטר פינת אביב גפן

עדן סימן טוב בסיפור לכאורה תמים על ילדה קצת שמנה שאוהבת לקרוא.