אולם המערה ורגל העץ

סם רקובר בסיפור פנטסטי על העבר ואולי על העתיד.