קריאה עכשווית ב”לחישת הארץ לשמים”, קובץ שירים של חוה פנחס-כהן

אילנית יהודה כותבת על אסופת שיריה של חוה פנחס-כהן ״לחישת הארץ לשמים״ ומקשרת שירים נבחרים למציאות העכשווית.