על שמות כבירים של אישים אבירים – פואמה לילדים וגם למבוגרים מאת נתן אלתרמן

שיר של נתן אלתרמן מ”ספר התיבה המזמרת” על האנשים בעלי השמות המוזרים שמוזכרים בתנ”ך.