כופרי התלמוד

אורי וייס בכתב הגנה פואטי על התלמוד והאמונה הרבנית.