השיר השבועי עם אילן ברקוביץ’: “שר בממשלה” של צורית בוסקילה

אילן ברקוביץ על “שר בממשלה” של צורית בוסקילה, שכאילו נכתב על הממשלה הנוכחית.