האם משה ההיסטורי הכיר את עשרת הדיברות?

מאמר של משה גרנות שעוסק בנושא מקביל לספרו החדש ״ההונאה שקבעה את העולם״ (אוריון 2024) שבו הוא חושף תיאוריה מעניינת לגבי מקור התנ”ך והתורה: האם אכן משה רבנו במאה ה-12 לפני הספירה יצר את התורה המוכרת לנו, או שהיא תוצר של תקופה מאוחרת יותר, ובפרט האם משה, אם היה אדם כזה, הכיר את עשרת הדיברות?