דרישת שלום -סוזן־שוש בן־עזרא בשיר אופטימי מוסרת לחטופים דרישת שלום מהבית

סוזן-שוש בן-עזרא עם שיר דרישת שלום לחטופים בעזה.