השתכר – שירים קטנים בפרוזה של שארל בודליר

אולי דווקא בתקופה כמו שאנו נמצאים בה כעת עצתו של בודלייר, בתרגומו של אבי גולדברג, מתאימה במיוחד.