השיר השבועי עם אילן ברקוביץ׳: ״זוועות״ של יונה וולך

אילן ברקוביץ׳ על שירה שלא פורסם בעבר של יונה וולך, שאפשר לפרש גם כשיר פוליטי, “זוועות”.