החזרה לטבע אוטופיה או דיסטופיה וערוץ יוטיוב על ארכיטקטורה

רקפת ידידיה מעלה שאלות על תפיסות מקובלות של אוטופיה ודיסטופיה, וממליצה על ערוץ יוטיוב שבו דנה אדריכלית באדריכלות מציאותית ובדיונית, גם בהקשרים של אוטופיה ודיסטופיה.