בחזרה למגדל בבל בשיר האוטופי “לוּ”

טובה נווה מייחלת לההיפך ממגדל בבל, לכך שכל האנושות תתקשר בשפה אחת, שפת האנושיות.