צילו של המלך שאול: על חרבות בית-שן של שאול טשרניחובסקי

עוד שיר במחזור השירים של המשורר שאול טשרניחובסקי על המלך שאול .והפעם שיר על
צלו של המלך המבקש נקמה לאחר מותו.