התמודדות עם טראומה קולקטיבית -הבנייה של טראומה ממוכנת בקרב אזרחי ישראל

ד״ר חג׳ג׳-ברגר מציעה הסבר אנתרופולוגי להתמודדות עם הטראומה בחברה הישראלית, ובפרט הטראומה האישית והקולקטיבית לאחר התקפת החמאס ב-7 אוקטובר 2023.