האָח המְחַכֶּה:סיפור על מלחמת יום כיפור

יורם אורעד בסיפור מנקודת המבט של אחיו הצעיר של חייל בחזית במלחמת יום הכיפורים. תמיד רלוונטי ולאור מאורעות השבת 7/10/23 רלוונטי ממש עכשיו.