השיר השבועי עם אילן ברקוביץ – “פעמונים” של חיים אוטו רכניצר

אילן ברקוביץ׳ על ״פעמונים״ של חיים אוטו רכניצר, לכבוד שנת הלימודים החדשה.