מרד האראוקנים – צבי מרין ויונתן בן -נחום

הסופר המנוח יונתן בן נחום ועמיתו המומחה לצ’ילה צבי מרין מספרים פרשה מדהימה מתולדות צ’ילה – סיפור מאבקו של שבט אינדיאני בספרדים.