שאול בעין דור – לורד ביירון

לפניכם פואמה מפורסמת של הלורד ביירון מראשית המאה ה-19 על המפגש של המלך שאול עם בעלת האוב בתרגום מודרני של פרופסור ישראל דוד.