תולדות הקיצור

פרופסור מירון איזקסון על קיצור הדיבור שהוא חושש שמביא גם לקוצר הדעת.