הו קודס (ירושלים) / פרחאת פרחאת – השיר השבועי עם אילן ברקוביץ׳

אילן ברקוביץ׳ על שירו המתורגם מערבית של המשורר פרחאת פרחאת על ירושלים, ויחסו הדו-משמעי אליה.