אל לנו הפיכה עכשיו

חגית בת-אליעזר על שלושה שירים מתוך שירי ״ישראל תחילת 2023״.