איום חדש: לוחמים אויגורים בגבול סוריה

פרק נוסף מספר המתח החדש של יגאל צור ״סודות קטלניים, קשרים מסוכנים״ שמביא הצצה גיאופוליטית לא מוכרת בישראל על האויגורים וסין.