שניים משוררים: שירת הרצל ובלפור חקק

יוסף כהן אלרון כותב על שני ספרי השירה החדשים של האחים התאומים המשוררים בלפור והרצל חקק, שלדעתו ראויים לפרס ישראל.