שיר לכיתה אלמונית של יחיאל מוהר ומשה וילנסקי בעברית ובאנגלית

אלי אשד על ההיסטוריה של הפיזמון שהפך כמעט להימנון הרשמי של צה״ל ״כיתה אלמונית״ של יחיאל מוהר ומשה וילנסקי.