לחפש אהבה נכונה – סיפור זיכרון

סיפור לזכרו של סגן ישראל שטרן ז”ל לוחם שנפל במלחמת ששת הימים אך זכרו משפיע עד היום.