חיים הזז – אוהב מדינת ישראל

חמישים שנה מלאו במרץ 2023 לפטירתו של הסופר העברי הגדול חיים הזז. יוסף אורן כותב על האיש ויצירתו, ועל אהבתו למדינת ישראל.