ויכוח עם בורא עולם – סיפור מאת יוסף דנון

יוסף דנון בסיפור על דיון עם בורא עולם.