העשירי למניין – סקירה על גליון “נכון” כתב עת לאוטופיה ודיסטופיה בספרות מספר 10

לרגל פרסום הגליון העשירי בחמש שנים של כתב העת לספרות ספקולטיבית “נכון” אלי אשד סוקר את הגליון ואת כתב העת.
אירוע השקת הגליון יתקיים ביום שני, 22.5.2023, בשעה 20:00, בבית הסופר בתל-אביב.