שירת המחאה של “גרילה תרבות”: פרק מספרו של עמיר סגל “שירת מחאה בישראל”

פרק נוסף מספרו של חוקר השירה העברית עמיר סגל ״שירת מחאה בישראל״ והפעם על ״גרילה תרבות״.