האופל שמאחורי האופל: “האדונית והרוכל” של ש”י עגנון – אגדה אפלה

משה גרנות בביקורת על התפיסות המגולמות באחד מסיפוריו הידועים של ש”י עגנון, “האדונית והרוכל”, שהוא רואה בו מקבילות לעלילות הדם של הנוצרים כנגד היהודים.