בנו של אביו: שיחה עם מאיר שלו

ב-11 באפריל 2023 נפטר מאיר שלו, מהבולטים בסופרי ישראל, למבוגרים ולילדים. הוא היה בן 74 בלבד במותו. לרגל האירוע המצער אנו מביאים ראיון ישן שערך שלו בשנת 2000 עם משה גרנות. הראיון לא התיישן מלבד זה שמאיר שלו הוסיף עוד ספרים (מצוינים) למבוגרים ולילדים מאז הראיון. אך הרלבנטיות של שאלות היסוד שנשאלו, ושל התשובות להן, בעינה עומדת.