אלו שנשארו

גיורא שבח בסיפור על קורבנות פעולות טרור ועל המחיר שהטרור גובה מבני משפחתם.