תחרות סיפורי אימה קצרים “פו 2023 לבוגרים”

תחרות סיפורי אימה קצרים בעברית ״פו 2023 לבוגרים״, בהשראת סיפוריו של אדגר אלן פו. מיועדת לבני מעל 18. נושאת פרסים. הגשה הוארכה עד 1 במאי 2023.