העם השתגע? על ״הזקן השתגע״ של אביבית משמרי

משה גרנות על הרומן הדיסטופי זוכה פרס רמת גן לספר ביכורים של אביבית משמרי ״הזקן השתגע״.