על כתיבה ורפואה

ד״ר לימור שריר על האופן שבו הרפואה והספרות משלימים זה את זה אצל רופאים שהם גם סופרים.