מכתבה של אסתר מהיכל המלך – מקאמה לפורים

משה גרנות במקאמה מיוחדת לחג הפורים על סיפור מגילת אסתר.